Kasuistikker for leger

Som ledd i Noklus sitt arbeid for korrekt bruk av laboratorieprøver, sender vi jevnlig ut kasuistikker for å illustrere nytteverdi av laboratoriediagnostikk. Her har vi samlet alle tidligere utsendte kasuistikker. Ved å besvare spørsmålene, får du faglige tilbakemeldinger underveis.