Vårens siste utsendelse - "Blod i avføring"

Vårens siste kontrollutsendelse - "Blod i avføring"

Publisert 31. mai 2024 - oppdatert 31. mai 2024

I dag sender vi av gårde den siste pasientnære kontrollutsendelsen før sommeren, og på agendaen står kontrollprogrammet blod i avføring. For første gang tilbyr vi både kvantitativ og kvalitatitiv fasit.

"Blod i avføring" - årets tema i Noklus 2020-2022

I 2022 ble det etablert et tarmscreeningprogram i Norge. Til dels på bakgrunn av at dette screeningprogrammet skulle etableres, ble «Blod i avføring" valgt som årets tema i Noklus fra 2020 til 2022. Det ble nedsatt en gruppe som skulle bidra til kunnskap og informasjon om riktig bruk av laboratorietester for undersøkelse av blod i avføring i Norge.

En av de viktigste anbefalingene som ble utarbeidet, var at man bør benytte immunologiske tester framfor kjemiske tester til å detektere blod i avføring "Anbefalinger vedrørende bruk av tester for okkult blod i avføring". Dette fordi immunologiske tester er mer spesifikke for humant blod, de påviser små mengder blod, de har høy sensitivitet for kolorektalkreft og kreftforstadier, og det er ikke nødvendig med kostrestriksjoner før prøvetaking. Det er også enklere å ta prøver til immunologiske tester fremfor til kjemiske tester.

Kvantitative kontra kvalitative tester

Før screeningprogrammet og før de nye anbefalingene fra Noklus, var det vanlig å ha tester som bare kunne gi ut svar som «positivt» eller «negativt» resultat på blod i avføring (kvalitativ test). Etter hvert fikk flere og flere legekontor tester som leses av på instrumenter og gir ut mer nøyaktig svar på mengde blod i avføringen (kvantitativ test). Å gå over til kvantitative immunologiske tester er også en del av anbefalingen fra Noklus. Dette fordi de har en veldefinert cut-off og dokumentert klinisk nytteverdi. Dersom det ikke er mulig med en kvantitativ test, bør en immunologisk kvalitativ test med kjent cut-off benyttes.

Kontrollprogrammet har eksistert i 20 år

Det pasientnære kontrollprogrammet til «Blod i avføring» fra Noklus har eksistert i 20 år, men som en kvalitativ kontrollutsendelse. I dag deltar ca. 750 deltakere i dette programmet, og 60 % av disse benytter nå kvantitativ immunologisk test. 40 % har fortsatt kvalitativ test (positiv/negativ), men alle disse har immunologiske tester. Fordi så mange deltakere nå har kvantitativ test, har Noklus fra 2024 valgt å gi kvantitativ vurdering til kvantitative tester. Deltaker med kvalitativ test får fortsatt en kvalitativ vurdering. Noklus håper flere og flere av deltakerne vil gå over til anbefalt kvantitativ immunologisk test, eller sende pasientprøver til sykehus.

Sist oppdatert: 31.05.2024 09:40:34