Anbefalinger vedrørende bruk av tester for okkult blod i avføring

For perioden 2020-2022 var årets tema i Noklus «Blod i avføring». Arbeidsgruppens mandat var å bidra til kunnskap og informasjon om riktig bruk av laboratorietester for undersøkelse av blod i avføring. De viktigste anbefalingene er:

  • Hovedindikasjon for bruk av FOB-test er mistanke om tykk- eller endetarmskreft. Bruk ved andre indikasjoner mangler støtte i faglige retningslinjer.
  • Det anbefales å benytte immunologiske tester (ikke kjemiske), da de er mer pålitelige.

 

Anbefalinger vedrørende bruk av tester for okkult blod i avføring