Introduksjonskurs for nyansatte

Introduksjonskurs for nyansatte

Publisert 5. mars 2024 - oppdatert 5. mars 2024

Fra venstre: Janniche Ingebrigtsen, Arne Mannes, Berit Harbak, Gørild Boldvik, Janne Sverdrup Ugelstad, Lene Leifsdatter og Solveig Blaaflat.

5. og 6. mars er syv nyansatte, samt to representanter fra Porfyriseksjonen ved Haukeland universitetssjukehus, samlet til introduksjonskurs om Noklus ved hovedkontoret i Bergen. Målet med kurset er å gjøre dem kjent med alle sider ved Noklus.

Noklus driver med mye forskjellig

Noklus er en organisasjon som driver med mye ulikt, men med ett felles mål for øyet; Å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten som drives i Norge.

Det er mange av våre ansatte som skal i ilden når Noklus holder introduksjonskurs for nyansatte. Ledere for de ulike seksjonene i Noklus er invitert til å orientere om arbeidet som gjøres i deres respektive seksjoner. I tillegg står tema som Noklus sine webtjenester, kommunikasjonsarbeid i Noklus og administrative oppgaver på agendaen.

Første kursdag er snart i havn

Leder av Noklus, Sverre Sandberg, ønsket velkommen til kurs, og startet med å gi kursdeltakerne en presentasjon av Noklus, som han har ledet siden starten i 1992. Det er alltid spennende å høre hva sjefen har å fortelle, både om opprettelsen av Noklus, utviklingen frem til i dag og ikke minst hva vi kan vente oss av problemstillinger og utfordringer fremover. Dernest gikk det slag i slag, bl.a. med presentasjon av seksjonene "Sykehus- og private laboratorier", "Diabetesregisteret for voksne" og "Kurs og veiledning".

Hovedvekten av kursdeltakerne kommer fra Noklus-kontorer rundt om i landet, og er ansatt som laboratorierådgivere. Leder for "Kurs og veiledning", Anne-Lise Ramsvig, er på plass for å orientere om arbeidet ute blant deltakerne våre.

Det er alltid kjekt å delta på disse introduksjonskursene, og få møte nyansatte og andre som er interessert i Noklus sitt arbeid. Det å ha to kursdager fylt av alle sider ved Noklus sin aktivitet, er et privilegium og en fin måte for de nyansatte å treffe andre i samme situasjon. Og så er det kjekt at kurset er lagt til hovedkontoret i Bergen, som jo er hjertet i organisasjonen.

På agendaen andre kursdag

På dag to av introduksjonskurset er det andre seksjonsledere som skal i ilden. Kursdeltakerne vil få presentert seksjonen "Ekstern kvalitetssikring" og få en gjennomgang av EQA-rapporter, de blir også introdusert til seksjonen "Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering" (SKUP) og får en gjennomgang av SKUP-rapporter, og så vil faglig koordinator for "Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling" presentere det arbeidet som gjøres her.

Kursdeltakerne får også en omvisning på hovedkontoret, og her er det særlig lab'en og pipetteringsmaskinen "Pippito" som er interessant, i tillegg til at de får hilse på øvrige ansatte ved hovedkontoret.

 

Sist oppdatert: 05.03.2024 15:52:49