12.-14. mars går årets fagmøte av stabelen i Oslo
12.mars 2024

12.-14. mars arrangeres det årlige Fagmøtet for laboratorier innen medisinsk biokjemi. Denne gang er arrangementet lagt til Oslo, nærmere bestemt Scandic St. Olavs plass. Fagmøtet samler 110 representanter fra fagmiljøet, og de har to spennende dager med ulike temaer i vente.

Ny anbefaling for kvalitetssikring av blodgassinstrumenter på norske sykehus
7.mars 2024

Noklus har, i samarbeid med en prosjektgruppe, ferdigstilt en ny anbefaling for kvalitetssikring av blodgassinstrument på norske sykehus. Anbefalingen gjelder for tradisjonelle/kassettbaserte og håndholdte blodgassinstrument, og er ment for laboratoriepersonell som har ansvar for blodgassinstrument.

«Kjært barn har mange navn», - men burde kanskje bare ha ett?
7.mars 2024

Ifølge seksjonsleder for Ekstern kvalitetssikring i Noklus, Wenche Iren Bjelkarøy, er det smart å benytte kallenavn for å skille analyseinstrumentene fra hverandre. Hun oppfordrer deltakerne til å være kreative i navnevalgene, og kanskje benytte anledningen til å ha en uformell liten navnekonkurranse? 

Introduksjonskurs for nyansatte
5.mars 2024

5. og 6. mars er syv nyansatte, samt to representanter fra Porfyriseksjonen ved Haukeland universitetssjukehus, samlet til introduksjonskurs om Noklus ved hovedkontoret i Bergen. Målet med kurset er å gjøre dem kjent med alle sider ved Noklus.