Fagmøte for medisinsk biokjemiske laboratorier

12.-14. mars går årets fagmøte av stabelen i Oslo

Publisert 12. mars 2024 - oppdatert 12. mars 2024

12.-14. mars arrangeres det årlige Fagmøtet for laboratorier innen medisinsk biokjemi. Denne gang er arrangementet lagt til Oslo, nærmere bestemt Scandic St. Olavs plass. Fagmøtet samler 110 representanter fra fagmiljøet, og de har to spennende dager med ulike temaer i vente.

Rikholdig og variert program utarbeidet av ekspertgruppe

Fagmøtet består av en workshop og et hovedmøte, og det er en ekspertgruppe tilknyttet Noklus som setter sammen programmet. Ekspertgruppen består av spesialister innen medisinsk biokjemi og bioingeniører fra norske laboratorier rundt om i landet, og de kjenner godt til hva som rører seg rundt på laboratorier innen medisinsk biokjemi. Dette er svært nyttig når programinnholdet skal fastsettes. Medlemmene i ekspertgruppen bruker sine kontaktnett aktivt for å finne gode forelesere, og noen av dem holder selv foredrag og lager gruppearbeid vi tror vil skape stort engasjement hos deltakerne.

110 påmeldte til workshop og hovedmøte

Rundt 110 laboratorieansatte vil være innom Fagmøtet en eller flere dager, og de kan glede seg til et rikholdig og variert program.

Workshop

Workshopen er først ut, og temaet denne gang er hvordan pasientresultater kan benyttes som kvalitetskontroll. Bakgrunn for dette er at Noklus nå lanserer et nytt dataprogram, Noklus Patient Median (NOPAM), og case fra programmet vil bli diskutert i gruppearbeidet. Programmet vil erstatte det internasjonale Percentiler- og Flagger-programmet, som har over 100 deltakere over hele verden, og som er et verktøy for å overvåke analysekvalitet for rundt 40 ulike analyser i medisinske laboratorier. Det nye programmet, Noklus Patient Median (NOPAM), vil få mange nye funksjoner, og vil bli et viktig verktøy for laboratorier i Norge og ellers i verden. Det blir mer dynamisk enn Percentiler og Flagger, og vil tilby daglig monitorering. Programmet vil bli tilgjengelig i løpet av våren 2024.

Hovedmøte

På selve hovedmøtet har vi to gruppearbeid, ett om risikovurdering og ett om intern analytisk kvalitetskontroll. I tillegg til å dele egne erfaringer, er gruppearbeidet en fin mulighet til å lære hvordan andre løser utfordringer og til å knytte nye kontakter. I tillegg blir det sesjoner om kjønnshormoner, urinanalyser og hematologi. 

Faglig koordinator Gunn Berit Berge Kristensen og seksjonsleder Anne Elisabeth Solsvik.

Faglig koordinator Gunn Berit Berge Kristensen og seksjonsleder Anne Elisabeth Solsvik.

Vi på seksjon for Sykehus- og private laboratorier gleder oss til å møte laboratorieansatte på møtet. Det er ett av årets høydepunkt å treffe mange av de vi ellers bare har kontakt med på e-post gjennom året. Det gir oss mulighet til å høre hvilke utfordringer laboratorieansatte opplever, hva vi bør jobbe med og hvilke områder vi før fokusere på fremover.
Sist oppdatert: 12.03.2024 10:57:33