Nyansatte i Noklus samlet til introduksjonskurs

Nyansatte i Noklus samlet til introduksjonskurs

Publisert 7. mars 2023 - oppdatert 7. mars 2023

Fra venstre: Silje Ekehaug, Maren Eriksen, Ragnhild Eide Myren, Maria Kim Doan Nguyen, Kristine Müller Fagerholt, Christine Morken, Ingrid Gundersen, Nina Klungtveit Roland, Magdeli Bruvoll, Odd Einar Erland, Nora Alicia Guldhaug, Narvini Rajen.

I dag og i morgen er ni nyansatte i Noklus og tre leger i spesialisering fra Haukeland universitetssjukehus samlet til introduksjonskurs ved Noklus hovedkontor i Bergen. Kurset går over to dager, og målet er å gjøre dem kjent med alle sider ved Noklus.

Noklus driver med mye ulikt

Noklus er en organisasjon som driver med mange ulike aktiviteter. På introduksjonskurset vil både ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og tilreisende fra lokale Noklus-kontor rundt om i landet, presentere arbeidet i sine respektive seksjoner/enheter overfor kursdeltakerne.

Introduksjonskurset er godt i gang

Leder av Noklus, Sverre Sandberg, ønsket velkommen til kurs og startet med å gi kursdeltakerne en presentasjon av Noklus.

Det er alltid kjekt å ønske nye medarbeidere velkommen til Noklus. Vi har jo ansatte både ved hovedkontoret i Bergen, og ved Noklus-kontorer rundt om i landet. Introduksjonskurset er en fin anledning for de nyansatte å treffe andre i samme situasjon, og til å lære mer om de ulike sidene ved Noklus.
Vi setter også stor pris på at leger i spesialisering deltar på disse kursene, det er viktig at de tidlig blir informert om det arbeidet Noklus gjør.

Dagens agenda

I løpet av dagen i dag vil kursdeltakerne få en orientering fra enheten Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling, seksjonen Sykehus- og private laboratorier og Norsk Diabetesregister for voksne. Systemforvalter vil orientere om Noklus sine webtjenester før det blir omvisning på hovedkontoret. Dagen avsluttes med en orientering fra seksjonsleder i Kurs og veiledning, og fra kvalitetsleder i Noklus. Sistnevnte vil snakke om kvalitetsstyring, sertifisering, akkreditering og interne revisjoner.

Blant kursdeltakerne er det fire laboratorierådgivere og én spesialist som kommer fra lokale Noklus-kontor rundt i landet, mens fra hovedkontoret stiller to avdelingsingeniører fra EQA-seksjonen, seksjonsleder i SKUP og kontor- og logistikkmedarbeider.

På programmet dag 2

Når de nyansatte vender tilbake til siste dag av introduksjonskurset, får de en presentasjon av seksjonen Ekstern kvalitetssikring (EQA) og en gjennomgang av rapporter. Dernest står presentasjon av SKUP-seksjonen for tur, også her med rapportgjennomgang, men denne gang handler det om rapporter fra utprøvinger av laboratorieutstyr. Andre halvdel av kursdagen er viet kommunikasjonsarbeid i Noklus, regnskap og administrative oppgaver. 

Sist oppdatert: 07.03.2023 14:33:33