Nyansatte i Noklus samlet til introduksjonskurs

Nyansatte i Noklus samlet til introduksjonskurs

Publisert 7. mars 2023 - oppdatert 20. november 2023

I dag og i morgen er ni nyansatte i Noklus og tre leger i spesialisering fra Haukeland universitetssjukehus samlet til introduksjonskurs ved Noklus hovedkontor i Bergen. Kurset går over to dager, og målet er å gjøre dem kjent med alle sider ved Noklus.

Noklus driver med mye ulikt

Noklus er en organisasjon som driver med mange ulike aktiviteter. På introduksjonskurset vil både ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og tilreisende fra lokale Noklus-kontor rundt om i landet, presentere arbeidet i sine respektive seksjoner/enheter overfor kursdeltakerne.

Introduksjonskurset er godt i gang

Leder av Noklus, Sverre Sandberg, ønsket velkommen til kurs og startet med å gi kursdeltakerne en presentasjon av Noklus.

Det er alltid kjekt å ønske nye medarbeidere velkommen til Noklus. Vi har jo ansatte både ved hovedkontoret i Bergen, og ved Noklus-kontorer rundt om i landet. Introduksjonskurset er en fin anledning for de nyansatte å treffe andre i samme situasjon, og til å lære mer om de ulike sidene ved Noklus.
Vi setter også stor pris på at leger i spesialisering deltar på disse kursene, det er viktig at de tidlig blir informert om det arbeidet Noklus gjør.

Dagens agenda

I løpet av dagen i dag vil kursdeltakerne få en orientering fra enheten Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling, seksjonen Sykehus- og private laboratorier og Norsk Diabetesregister for voksne. Systemforvalter vil orientere om Noklus sine webtjenester før det blir omvisning på hovedkontoret. Dagen avsluttes med en orientering fra seksjonsleder i Kurs og veiledning, og fra kvalitetsleder i Noklus. Sistnevnte vil snakke om kvalitetsstyring, sertifisering, akkreditering og interne revisjoner.

Blant kursdeltakerne er det fire laboratorierådgivere og én spesialist som kommer fra lokale Noklus-kontor rundt i landet, mens fra hovedkontoret stiller to avdelingsingeniører fra EQA-seksjonen, seksjonsleder i SKUP og kontor- og logistikkmedarbeider.

På programmet dag 2

Når de nyansatte vender tilbake til siste dag av introduksjonskurset, får de en presentasjon av seksjonen Ekstern kvalitetssikring (EQA) og en gjennomgang av rapporter. Dernest står presentasjon av SKUP-seksjonen for tur, også her med rapportgjennomgang, men denne gang handler det om rapporter fra utprøvinger av laboratorieutstyr. Andre halvdel av kursdagen er viet kommunikasjonsarbeid i Noklus, regnskap og administrative oppgaver. 

Sist oppdatert: 20.11.2023 09:06:17