Oppdatert kunnskap om CRP og urin!

Nå tilbyr vi oppdatert kunnskap om CRP og urin!

Publisert 5. september 2022 - oppdatert 6. september 2022

Vi har revidert e-læringskursene om CRP og urin, og tilbyr nå nye og oppdaterte versjoner. Dersom det er et par år siden du tok kursene, kan det være en god idé å friske opp kunnskapen. Har du ikke tatt kursene ennå, lover vi deg spennende læring knyttet tett opp mot egen arbeidshverdag!

Hva er nytt?

Ethvert kunnskapsmateriell må revideres og oppdateres med jevne mellomrom, men ifølge de to som er primus motor bak e-læringskursene, Thea Krogvig Bjørnstad og Turid Aasland Dahle, er det også gjort endringer som gjør kursene mer brukervennlige og motiverende. Kursdeltakere som liker variert læring gjennom kombinasjonen av teori, bilder og film kan glede seg over større innslag av ulike virkemidler.

Film som virkemiddel

Film er effektivt for å forklare og vise utførelse av laboratoriearbeid. E-læringskursene med sine filmer er derfor et nyttig supplement til skriftlige prosedyrer. De reviderte kursene kan blant annet by på film om prøvetaking til CRP, urinstrimmelundersøkelse og bruk av ulike beholdere til forsendelse av urin. Her er en smakebit fra de to kursene.

Ny e-læringsside

E-læringsoversikten på "Min side" fremstår i ny drakt med endret utseende og oppsett. Den største forbedringen er muligheten til å svitsje mellom kurstilbud for ulike virksomheter. For eksempel kan studenter nå velge om de vil ta kurs tilpasset sykehjem, hjemmetjeneste eller legekontor etter hvor de skal ut i praksis.

Foruten temaene CRP og urin, tilbys kurs innen kapillær og venøs blodprøvetaking, glukosemåling, covid-19, laboratorieprøver ved infeksjoner (for leger) og kvalitetsarbeid.

Sist oppdatert: 06.09.2022 14:27:57