Covid-19 - e-læringkurs for leger

Covid 19 - e-læring for leger - nå som tellende kurs

Publisert 25. august 2020 - oppdatert 9. april 2024

E-læringskurset som er godkjent som to timers valgfritt kurs til spesialiteten allmennmedisin, tar for seg praktisk bruk av både PCR-test for SARS-CoV2 og serologiske tester for covid-19. 

Laboratorieprøver har en sentral rolle

Laboratorieprøver har en sentral rolle i helsetjenestens håndtering av covid-19-pandemien, og det ble derfor en prioritert oppgave for Noklus å kunne tilby dette kurset. I helsetjenesten tas det nå daglig et stort antall prøver for covid-19. Opplæring kan sikre korrekt prøvetaking, prøvebehandling og tolkning.

Kurset er godkjent for leger

Overlege Svein Ivar Fylkesnes i Noklus (bildet) har ledet arbeidet med dette e-læringskurset. Han er svært fornøyd med at kurset nå er godkjent som to timers valgfritt kurs til spesialiteten allmennmedisin. Leger som gjennomfører kurset vil i tillegg til oppdatert kunnskap om laboratorieprøver ved covid-19, også få tellende kurs til spesialiteten allmennmedisin.

Kurset er også søkt godkjent som to timers valgfritt kurs til kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Teori og praksis

Kurset er både teoretisk og praktisk, der deltaker først blir presentert fagstoff om ulike tester for covid-19, og dernest får teste ut kunnskapen i øvelser basert på pasienthistorier. Kurset kan gjennomføres uten kursavgift for deltaker. Målgruppe for kurset er først og fremst allmennleger og sykehjemsleger. I tillegg vil kurset også være nyttig for leger med smittevernoppgaver, som kommuneoverleger. 

E-læringskursene er samlet på "Min side"

Her finner du mer informasjon og oversikt over e-læringstilbudet vårt - "Informasjon om våre e-læringskurs"

Kurset ligger på "Min side" på www.noklus.no og deltakere i Noklus logger seg inn her med brukernavn og passord.

Innlogging til "Min side".

Sist oppdatert: 09.04.2024 13:31:41