Informasjonsmateriell >
Kurskalender >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Percentiler- og Flaggerprogram >

Aktuelt fra Noklus

Fagmøte - medisinsk biokjemi 10.-12. mars 2020
Fagmøte - medisinsk biokjemi 10.-12. mars 2020 10.-12. mars 2020 blir det arrangert fagmøte innen medisinsk biokjemi for sykehus- og private laboratorier på Solstrand hotell i Os. Tema for årets workshop er "Kvalitetssikring av blodgassanalyser" - et etterlengtet, vanskelig og viktig tema. Frist for påmelding er 26. januar. Les mer > >

Ledig stilling som allmennlege i Noklus - 50 % stilling
Ledig stilling som allmennlege i Noklus - 50 % stilling Vi har ledig en stilling som allmennlege i 50 % stilling, og søker en person som ønsker å arbeide for økt laboratoriefaglig kunnskap blant allmennleger. Noklus prioriterer høy faglig kompetanse, er en aktiv og utadrettet virksomhet og har et nært samarbeid med relevante fagmiljø som f. eks. de allmennmedisinske fagmiljøene. Søknadsfrist 3. februar 2020. Les mer > >

Nordisk kongress i medisinsk biokjemi - Trondheim
Nordisk kongress i medisinsk biokjemi - Trondheim 9.-12. juni 2020 arrangeres Nordisk kongress i medisinsk biokjemi i Trondheim. Det vitenskapelige programmet omfatter svært aktuelle tema for alle som jobber innen medisinsk laboratorievirksomhet, og Noklus er godt representert blant foredragsholderne fra inn- og utland. Les mer > >

Utsendelsesplan våren 2020
Utsendelsesplan våren 2020 Noklus sender ut eksterne kvalitetskontroller til sine deltakere gjennom hele året. Kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, og det er derfor nyttig å vite når disse kontrollene sendes. Årets første kontrollutsendelse skjer allerede mandag 6. januar 2020. Les mer > >

Månedens tema, januar: "Årskontroll diabetes"
Månedens tema, januar: "Årskontroll diabetes" Godt nytt år! Vi starter året med en ny plakat i serien "Månedens tema". Plakaten skal minne både helsepersonell og pasienter om årskontrollen som bør utføres på personer med diabetes. Plakaten egner seg til å henge på venterommet. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen