Webregistrering >
Laboratorieprosedyrer >
Kasuistikker for sykehjem >
Hjemmebasert omsorg >

Aktuelt fra Noklus

Noklus med ny vitenskapelig artikkel
Noklus med ny vitenskapelig artikkel I en studie som publiseres i "Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation" har vi undersøkt den biologiske variasjonen av INR hos pasienter som bruker warfarin som ikke er i en stabil behandlingsfase. Det ble funnet at den er vesentlig høyere enn hos friske personer og hos pasienter som er i en stabil behandlingsfase. Les mer > >

Resultater fra preanalytisk utsendelse er nå klare
Resultater fra preanalytisk utsendelse er nå klare Resultatene fra preanalytisk utsendelse (28.04.14) er nå klare. Dette er den andre utsendelsen i en serie for å bedre kunnskap og ferdigheter for forsvarlig prøvetaking og prøvebehandling. Denne utsendelsen hadde kapillærprøvetaking som tema. Les mer > >

Resultatrapportene for koagulasjon er klare (sykehus)
Resultatrapportene for koagulasjon er klare (sykehus) Resultatrapportene for koagulasjon-utsendelse 2/2014 er nå ferdige og tilgjengelige på web. Logg på med det samme brukernavn og passord som dere brukte til å registrere svar. Les mer > >

Utprøving av glukoseapparatet Accu-Chek Aviva
Utprøving av glukoseapparatet Accu-Chek Aviva Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP) er klar med ny rapport, utprøving av glukoseapparatet Accu-Chek Aviva. På SKUPs hjemmeside www.skup.nu finner du oversikt over alle SKUP-rapporter. Les mer > >

Noklus med ny artikkel i Helsesekretæren
Noklus med ny artikkel i Helsesekretæren I artikkelen er det temaet "prøvekvaliteten avgjør analyseresultatet" som blir belyst. Det er et viktig tema som blir løftet frem i Helsesekretæren nr. 3, 2014, og det er avdelingsingeniør Wenche Bjelkarøy ved Noklus Haraldsplass og laboratoriekonsulent Kari van den Berg i Noklus Hedmark som har skrevet artikkelen. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no