Ny måleenhet HbA1c >
E-læringskurs >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehus- og private laboratorier >

Aktuelt fra Noklus

Månedens tema, juli: "Ikke la meg bli sjøsyk"
Månedens tema, juli: "Ikke la meg bli sjøsyk" Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Denne gangen blir det et gjensyn med en gammel kjenning, der vi minner dere på å vende prøverørene umiddelbart etter prøvetaking. Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Ny kvalitetsindikator viser at mange har for høyt blodsukker
Ny kvalitetsindikator viser at mange har for høyt blodsukker Nylig ble ny kvalitetsindikator, "Blodsukkerregulering hos voksne med type 1 diabetes", publisert. Indikatoren baserer seg på data samlet inn av Norsk diabetesregister for voksne. Innsamlet data viser at en stor andel av pasienter som har vært til kontroll var dårlig regulerte, noe som medfører høy risiko for alvorlige senkomplikasjoner. Funnene viser at det er et behov for kvalitetsforbedring. Les mer > >

Nøyaktige blodsukkerresultat?
Nøyaktige blodsukkerresultat? I siste nummer av Klinisk Biokemi i Norden (KBN, 3-2018) presenterer Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten, SKUP, en oversikt over hvor nøyaktige resultatene på 10 blodsukkerapparat er. Mange av disse apparatene er i bruk på norske legekontor. Sjekk om dere finner «deres apparat» på listen, og se hvordan det presterer i forhold til gitte kvalitetsmål. Les mer > >

Spennende lesning og påfyll av ny kunnskap
Spennende lesning og påfyll av ny kunnskap Ifølge overlege Helle B. Hager kan deltakelse i eksterne kvalitetssikringsprogrammer gi deg både ny kunnskap og litt spenning i hverdagen. På lederplass i tidsskriftet Klinisk biokemi i Norden (2-2018) deler overlegen erfaring fra egen praksis. Hager er overlege ved sentrallaboratoriet på Sykehuset i Vestfold, og hun er spesialist i Noklus Vestfold. Les mer > >

Ny SKUP-rapport: Accu-Chek Instant for måling av glukose
Ny SKUP-rapport: Accu-Chek Instant for måling av glukose Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) er et skandinavisk samarbeid for evaluering av laboratorieutstyr som brukes pasientnært. SKUP har nå publisert en ny rapport fra utprøving av blodsukkerapparatet Accu-Chek Instant. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no