Webregistrering >
Laboratorieprosedyrer >
Kasuistikker for sykehjem >
Hjemmetjenesteprosjektet >

Aktuelt fra Noklus

Kasuistikker om bruk av laboratorieprøver ved diabetes
Kasuistikker om bruk av laboratorieprøver ved diabetes Det er nå utarbeidet to nye kasuistikker hvor tema er bruk av laboratorieprøver ved diabetes. Noen av problemstillingene som blir drøftet, er hvor ofte pasienter med diabetes bør måle glukose og hvilke verdier for glukose og HbA1c som indikerer god eller dårlig diabeteskontroll. Les mer > >

Skal dere utvide laboratorietilbudet?
Skal dere utvide laboratorietilbudet? Samhandlingsreformen har ført til at noen sykehjem og legevaktenheter har behov for å utvide laboratorietilbudet. Dette fordi utvalgte pasientgrupper som tidligere fikk behandling i sykehus, nå skal behandles i primærhelsetjenesten. Derfor har Noklus utarbeidet en "Veileder for laboratorietilbud i sykehjem". Les mer > >

Månedens preanalyse, oktober: "Gamle kjente"
Månedens preanalyse, oktober: "Gamle kjente" Preanalytisk kvalitetsforbedring er et av satsingsområdene for Noklus i 2014. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Noklus til stede på Primærmedisinsk uke i Oslo
Noklus til stede på Primærmedisinsk uke i Oslo Primærmedisinsk uke (PMU) ble avviklet fra 20.-24. oktober, og hadde godt over tusen deltakere. Noklus var til stede både med innlegg og stands.Seksjonsleder Grete Monsen i Skandinavisk Utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP) holdt innlegg med tittelen "Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr" og leder for preanalysegruppen i Noklus, Kari van den Berg, holdt innlegg med tittelen "Preanalyse - den viktigste analysen". Les mer > >

Statsbudsjettet 2015 - seks millioner foreslått til Noklus
Statsbudsjettet 2015 - seks millioner foreslått til Noklus I statsbudsjettet for 2015 foreslås det å bevilge seks millioner kroner til pilotprosjektet som skal vurdere organiseringen av laboratorievirksomheten for brukere i hjemmetjenestene. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no