Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Webregistrering >

Aktuelt fra Noklus

Dokumentert effekt av å delta i Noklus over tid
Dokumentert effekt av å delta i Noklus over tid Det er nylig publisert en studie som viser at analysekvaliteten blir bedre av å delta i Noklus over tid. Artikkelen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical Chemistry. Forfatterne er Tone Bukve, Anne Stavelin og Sverre Sandberg, og de er alle ansatt i Noklus. Les mer > >

Én organisasjon for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet
Én organisasjon for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) og Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) vil fra 1. januar 2017 slås sammen. Det nye navnet vil være "Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser", og forkortelsen vil være Noklus. Den nye organisasjonen vil tilby kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet til hele det norske helsevesenet. Les mer > >

"Laboratorieprøvar i heimen"
"Laboratorieprøvar i heimen" Dette er tittelen på laboratoriekonsulent Marit Steinsund, Noklus Sogn og Fjordane, sin artikkel i siste nummer av Helsesekretæren. Artikkelen handler om Noklus sitt prosjekt for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten. Les mer > >

Månedens tema, september: "Ikke la meg bli for varm"
Månedens tema, september: "Ikke la meg bli for varm" Tidligere har Noklus presentert månedlige plakater med ulike preanalytiske tema. Disse ble godt mottatt av våre deltakere, og derfor følger vi nå opp med en ny variant, "Månedens tema". Første tema handler om urinprøver. Les mer > >

Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus - 2016"
Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus - 2016" Vår årlige publikasjon "Aktuelt fra Noklus" sendes i disse dager ut til alle våre deltakere og andre samarbeidspartnere. Magasinet har et variert og interessant innhold, og gir et innblikk i hva Noklus er spesielt opptatt av akkurat nå. Du kan også lese magasinet her på hjemmesiden vår.
Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no