Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehuslaboratorier >

Aktuelt fra Noklus

Målrettet undervisning gir bedre rutiner for pasientidentifikasjon
Målrettet undervisning gir bedre rutiner for pasientidentifikasjon Laboratoriekonsulentenes arbeid betyr mer for kvalitetsforbedring av preanalyse på legekontor og sykehjem enn det ekstern kvalitetskontroll gjør. Det er konklusjonen i en artikkel publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Les mer > >

Noklus med ulike tiltak i kampen mot unødig antibiotikabruk
Noklus med ulike tiltak i kampen mot unødig antibiotikabruk En kartlegging utført av Noklus viser at det er et betydelig overforbruk av urinprøver og feiltolkning av prøvesvar i primærhelsetjenesten. Dette kan føre til unødig bruk av antibiotika. Korrekt urinprøvetaking og tolkning av urinprøveresultater er svært viktig for å redusere unødig bruk av antibiotika. Noklus har derfor satt i gang en rekke tiltak som skal bidra til riktig bruk av urinprøven. Les mer > >

Laboratorietilbud ved legevakt
Laboratorietilbud ved legevakt Noklus har, i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, utarbeidet anbefaling for laboratorietilbud ved legevakt. Anbefalingen inneholder råd om analyserepertoar og kvalitetssikring av laboratoriearbeidet. Les mer > >

Populære e-læringskurs fra Noklus
Populære e-læringskurs fra Noklus Vi har sjekket populariteten til våre e-læringskurs. Mest populær er de ferskeste e-læringsskursene som kun har vært på luften i et halvt år, og som omhandler urinprøver. Totalt har vi registrert nesten 6500 gjennomførte e-læringskurs om urin dette halvåret. Les mer > >

Månedens tema, juni: "Kaos og rot?"
Månedens tema, juni: "Kaos og rot?" Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Denne gangen blir det et gjensyn med en gammel kjenning. Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no