Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Webregistrering >

Aktuelt fra Noklus

"Celleteller, kjekt å ha?"
"Celleteller, kjekt å ha?" I nyeste utgave av fagbladet Helsesekretæren, i den faste spalten "Fra laben", gis det en fin presentasjon av blant annet analyseprinsipp for celletellere i primærhelsetjenesten. I artikkelen kan dere også lese om anbefalt prøvemateriale, feilmeldinger og feilkilder. Les mer > >

Laboratorietilbud i hjemmetjenesten
Laboratorietilbud i hjemmetjenesten Noklus har utarbeidet en anbefaling for innhold i laboratorietilbudet i hjemmetjenesten. Vår målsetting er at alle aspekt ved laboratorievirksomheten, som prøvetaking, transport, analysekvalitet og korrekt bruk og tolkning av laboratorieprøven, må kvalitetssikres. Les mer > >

Noklus er glad for 1,8 millioner kroner foreslått  i økt bevilgning
Noklus er glad for 1,8 millioner kroner foreslått i økt bevilgning I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått en økning i bevilgningen til Noklus' hjemmetjenesteprosjekt på 1,8 millioner kroner, noe som vil gi oss en total bevilgning til prosjektet på 7,8 millioner kroner. Dette er vi svært glad for, fordi det innebærer at vi kan starte med å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i to nye fylker. Les mer > >

Månedens tema, oktober: "Midtstråle er målet"
Månedens tema, oktober: "Midtstråle er målet" Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". I oktober setter vi fokus på korrekt urinprøvetaking. Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Dokumentert effekt av å delta i Noklus over tid
Dokumentert effekt av å delta i Noklus over tid Det er nylig publisert en studie som viser at analysekvaliteten blir bedre av å delta i Noklus over tid. Artikkelen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical Chemistry. Forfatterne er Tone Bukve, Anne Stavelin og Sverre Sandberg, og de er alle ansatt i Noklus. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no