Konverteringskalkulator >
Kurskalender >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Percentiler- og Flaggerprogram >

Aktuelt fra Noklus

Pasientveiledninger - nå også på polsk og tigrinja
Pasientveiledninger - nå også på polsk og tigrinja Å forklare pasientene hvordan man skal ta en korrekt urin- eller avføringsprøve er ikke alltid like lett. Da kan våre pasientveiledninger være til hjelp. Om man skal forklare korrekt prøvetaking til en person som behersker andre språk bedre enn norsk, kan informasjon glippe eller misforstås. Vi har derfor oversatt våre pasientveiledninger til engelsk, polsk, arabisk, somali og tigrinja.
Les mer > >

Årets fagmøte innen medisinsk biokjemi
Årets fagmøte innen medisinsk biokjemi 12-14. mars samlet 130 deltakere til årets fagmøte innen medisinsk biokjemi i regi av seksjon for Sykehus- og private laboratorier. Fagmøtet fant sted på Gardermoen, og ble innledet med en workshop med tema pasientnær analysering. Målsettingen med møtet er å øke kvaliteten på laboratoriearbeid i norske medisinske laboratorier. Les mer > >

Stand på Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin
Stand på Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin Noklus er til stede med stand når den 6. nasjonale konferansen i alders og sykehjemsmedisin går av stabelen 12. og 13. mars i Bodø. Tema for dagene er «Å leve og la dø» og «Legemiddelbruk og pasientsikkerhet», og blant konferansedeltakerne finner man sykepleiere, leger, annet helsepersonell, politikere og forskere m.fl. Les mer > >

Preanalytisk utsendelse - hvordan er rutinene hos deg?
Preanalytisk utsendelse - hvordan er rutinene hos deg? Mandag 4. mars ble årets preanalytiske utsendelse åpnet for registrering. I år er tema behandling av prøvesvar og svaroverføring. Selv om dette er noe som skjer med prøven etter analyse (postanalyse), inngår temaet likevel i Noklus sin «preanalytiske» utsendelse. Utsendelsen går til nesten 3000 deltakere i primærhelsetjenesten. Ved å delta på denne utsendelsen, får deltakerne mulighet til å bli bevisste på egne rutiner. Svarfrist er 10. mars. Les mer > >

Månedens tema, mars: "Selv om vi er gamle kjente"
Månedens tema, mars: "Selv om vi er gamle kjente" Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Vi har hentet fram en plakat fra arkivet vårt, og denne oppfordrer vi dere til å henge opp ved prøvetakingsstolen på legekontoret. Den handler nemlig om pasientidentifikasjon - et viktig steg i prøveprosessen! Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen