Webregistrering >
Laboratorieprosedyrer >
Kasuistikker for sykehjem >
Hjemmebasert omsorg >

Aktuelt fra Noklus

Månedens preanalyse, september: "Gammel og god"
Månedens preanalyse, september: "Gammel og god" Preanalytisk kvalitetsforbedring er et av satsingsområdene for Noklus i 2014. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Ny studie evaluerer effekten av deltakelse i ekstern kvalitetssikring
Ny studie evaluerer effekten av deltakelse i ekstern kvalitetssikring I en studie som blir publisert i "Clinical Chemistry and Laboratory Medicine", har vi ved Noklus evaluert effekten av å delta i ekstern kvalitetssikring av urin albumin og sett hvilke faktorer som spiller inn på god analysekvalitet. Les mer > >

Vurderingsbrev, HbA1c
Vurderingsbrev, HbA1c Resultatene fra den eksterne kvalitetskontrollen for HbA1c (sendt ut 26.08.14) er nå klare, og vurderingsbrevene er sendt til dem som deltok på utsendelsen. Les mer > >

Pasienter måler INR og doserer warfarin selv
Pasienter måler INR og doserer warfarin selv Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling med warfarin. I Helsesekretæren nr 4-2014 deler laboratoriekonsulent i Noklus Sogn og Fjordane, Toril Ringheim, erfaringer fra opplæringen i Sogn og Fjordane. Les mer > >

Veileder for "laboratorietilbud i sykehjem"
Veileder for "laboratorietilbud i sykehjem" Samhandlingsreformen innebærer at utvalgte pasientgrupper som tidligere fikk behandling i sykehus, nå skal behandles i primærhelsetjenesten. Noklus har utarbeidet en veileder for "laboratorietilbud i sykehjem". I denne finner man råd til enheter i primærhelsetjenesten som er i en fase der det er aktuelt å utvide laboratorietilbudet. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no