Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Webregistrering >

Aktuelt fra Noklus

Delta i webregistrering - vinn en DAB-radio!
Delta i webregistrering - vinn en DAB-radio! Vi trenger din hjelp til å effektivisere våre kontrollutsendelser. Deltakere som registrerer resultater fra kontrollutsendelsene via "Min side" i 2016, er med i trekningen av fem DAB-radioer. Hver utsendelse dere registrerer på web, vil gi økt vinnersjanse i trekningen. Les mer > >

Vurdering av instrument for D-dimer, troponin og (pro)BNP
Vurdering av instrument for D-dimer, troponin og (pro)BNP Noklus har vurdert analysekvalitet og brukervennlighet for analyseinstrumenter for D-dimer, troponin og (pro)BNP. Vi har nå utarbeidet en anbefaling på bakgrunn av publiserte studier, SKUP-utprøvinger, pakningsvedlegg og kontakt med leverandør. Les mer > >

Endret utsendelsesdato for "Blod i fæces" - 16. februar!
Endret utsendelsesdato for "Blod i fæces" - 16. februar! Kontrollmaterialet som benyttes til blod i fæces-utsendelsen, produseres i USA og ble sendt derfra 1. februar. Vi utsetter derfor dato for dette kontrollprogrammet, som etter planen skulle vært sendt ut 2. februar. Ny dato for denne kontrollutsendelsen er 16. februar. Les mer > >

Månedens preanalyse, februar: "Ikke bli en tørrpinn"
Månedens preanalyse, februar: "Ikke bli en tørrpinn" Noklus fortsetter å ha fokus på kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen i 2016. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.
Les mer > >

Bruk av urinprøver i sykehjem, allmennpraksis og hjemmetjeneste
Bruk av urinprøver i sykehjem, allmennpraksis og hjemmetjeneste Høsten 2015 sendte Noklus ut pasienthistorier til allmennleger ved legekontor, til helsepersonell ved sykehjem og til hjemmetjenesteenheter som er deltaker i Noklus. Tema var bruk av urinprøver ved urinveisinfeksjon hos eldre. Resultatene er nå bearbeidet og tilbakemelding er sendt ut til deltakerne, samt tilgjengelig på hjemmesiden. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no