Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Diabetesskjema >

Aktuelt fra Noklus

Månedens tema, "Det svakeste ledd?"
Månedens tema, "Det svakeste ledd?" Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Denne gangen blir det et gjensyn med en gammel kjenning. Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Ledig stilling som laboratoriekonsulent-Noklus Troms og Finnmark
Ledig stilling som laboratoriekonsulent-Noklus Troms og Finnmark Vi har ledig en 60 % fast stilling som laboratoriekonsulent i Noklus Troms og Finnmark fra 1. mai 2017. Stillingen kan kombineres med 40 % vikariat på Laboratoriemedisin. Arbeidssted er Universitetssykehuset Nord-Norge HF og søknadsfrist er 2. januar 2017. Les mer > >

Kasuistikker på praktisk bruk av CRP-analysen
Kasuistikker på praktisk bruk av CRP-analysen Noklus har utarbeidet nye pasienthistorier som illustrerer praktisk bruk av CRP-analysen ved diagnostikk av akutte infeksjoner. Dette er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre bruken av laboratorieprøver utenfor sykehus, ikke bare analysekvaliteten. Kasuistikkene blir i disse dager sendt ut per epost til deltakerne, men du kan allerede nå gå inn og delta.

Les mer > >

Økt oppslutning om diabetesregisteret
Økt oppslutning om diabetesregisteret Innrapportering av data til Norsk diabetesregister for voksne viser en betydelig økning for 2015, sammenlignet med året før. Resultater fra diabetespoliklinikkene pr. 31.12.2015 viser at 32 av cirka 50 diabetespoliklinikker (68 %) og 660 av cirka 4000 allmennleger (17 %) sendte inn data til diabetesregisteret i 2015. Dette er en økning på 2 diabetespoliklinikker og 298 allmennleger fra 2014. Les mer > >

Opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling
Opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling, og cirka 1000 personer har deltatt i dette grundige opplæringsprogrammet de siste seks årene. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, som føler de får mer frihet og kontroll over egen sykdom. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no