Informasjonsmateriell >
Kurskalender >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Percentiler- og Flaggerprogram >

Aktuelt fra Noklus

Endring i dato for utsendelse av kontroll til Troponin T og FOB
Endring i dato for utsendelse av kontroll til Troponin T og FOB Deltakere som er påmeldt kontrollprogram for Troponin T og blod i fæces (FOB), må være oppmerksomme på at dato for utsendelsene er endret. Utsendelsesplanen er oppdatert med korrekte datoer. Les mer > >

Månedens tema, august: "Man høster som man sår"
Månedens tema, august: "Man høster som man sår" Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Det er fremdeles sommertid, og vi kjører en reprise av en plakat som første gang ble presentert i 2015. Denne gang minner vi dere på å oppgi kliniske opplysninger som er av betydning for den som skal vurdere prøvesvaret. Les mer > >

Hvordan vedlikeholde og dokumentere faglig kompetanse?
Hvordan vedlikeholde og dokumentere faglig kompetanse? Noklus tilbyr sine deltakere mulighet til å holde seg faglig oppdatert ved å gi tilbud om kurs og internundervisning, råd om laboratorieutstyr, og tilgang til e-læringskurs og oppdaterte laboratorieprosedyrer. På "Min side" finner deltakerne våre verktøy som kan brukes til både opplæring og vedlikehold av kompetanse. 
Les mer > >

Når bør det lages blodutstryk basert på celletellinger og flagg?
Når bør det lages blodutstryk basert på celletellinger og flagg? Medisinske laboratorier i Norge har svært ulike regler for når blodutstryk skal vurderes. Dette kom fram i en workshop som Noklus arrangerte for medisinske laboratorier i 2016. Som følge av dette ble det satt i gang et arbeid for å harmonisere rutiner for når blodutstryk bør lages basert på informasjon fra hematologiinstrumenter. Les mer > >

Kunnskap om biokjemi og mikrobiologi inn i sykepleierstudiet
Kunnskap om biokjemi og mikrobiologi inn i sykepleierstudiet I den nye "Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning" som trer i kraft fra 1. juli 2019 er tema som biokjemi, mikrobiologi, antibiotikabruk og resistensutvikling tatt med under kapittelet "Læringsutbytte for kompetanseområdet helse, sykdom og sykepleie". Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen