Kurskalender >
E-læringskurs >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehus- og private laboratorier >

Aktuelt fra Noklus

Risikotesting av diabetes i apotek - artikkel publisert i PLOS ONE
Risikotesting av diabetes i apotek - artikkel publisert i PLOS ONE Stipendiat Aslaug Johanne Risøy (Universitetet i Bergen og Noklus) har fått publisert sin første artikkel i doktorgradsarbeidet om risikotesting av diabetes på apotek. Denne studien danner grunnlaget for en hovedstudie, og artikkelen ligger tilgjengelig i tidsskriftet PLOS ONE. Les mer > >

Postlovendring kan gi dårligere kvalitet på laboratorievirksomhet
Postlovendring kan gi dårligere kvalitet på laboratorievirksomhet Noklus har gitt høringsuttalelse til Samferdselsdepartementets forslag til endring av postloven. Færre dager med postlevering får konsekvenser for de 35 000 postforsendelsene med kontroller (biologisk materiale) Noklus sender ut til 3000 medisinske laboratorier årlig. Kontrollene benyttes til kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i Norge, og har begrenset holdbarhet. Blir forslaget vedtatt, kan dette forringe kvaliteten på laboratorievirksomheten i Norge.
Les mer > >

Noklus med innlegg og stand på oppstartsmøte for RASK Troms
Noklus med innlegg og stand på oppstartsmøte for RASK Troms Torsdag 12. april arrangerer Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) et oppstartsmøte for RASK Troms. RASK (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene) er et tiltak helsemyndighetene har igangsatt for å redusere antibiotikabruk i helsetjenesten. Noklus vil være til stede med stand, og holde innlegg om hva Noklus kan bidra med i kampen mot unødvendig antibiotikabruk i sykehjem. Les mer > >

Månedens tema, april: "La venterommet bli et pusterom"
Månedens tema, april: "La venterommet bli et pusterom" Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet. Plakaten for april kan dere henge på venterommet til informasjon for pasientene. Les mer > >

Glukosebelastning - hvordan utføre undersøkelsen?
Glukosebelastning - hvordan utføre undersøkelsen? Glukosebelastning er en laboratorieundersøkelse som sier noe om kroppens evne til å nyttiggjøre seg av glukose. Undersøkelsen brukes først og fremst til å stille diagnosen svangerskapsdiabetes. I spalten "Fra laben", i nyeste utgave av fagbladet Helsesekretæren, skriver laboratoriekonsulent Mona Torvik om bruken av denne testen. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no