Webregistrering >
Laboratorieprosedyrer >
Kasuistikker for sykehjem >
Hjemmetjenesteprosjektet >

Aktuelt fra Noklus

Ledig stilling som diabetessykepleier - prosjektstilling i ett år
Ledig stilling som diabetessykepleier - prosjektstilling i ett år Norsk diabetesregister for voksne/Noklus søker diabetessykepleier i 80 % stilling i ett år. Den som ansettes, vil jobbe med et prosjekt der hovedmålet er å kartlegge kvaliteten på diabetesbehandlingen i Norge (ROSA4). Arbeidet vil innebære registrering av diabetesrelaterte variabler på utvalgte legekontor i Oslo og Akershus. Søknadsfrist er 10.12.14. Les mer > >

Noklus lager kontrollmateriale til nordisk hemolysestudie
Noklus lager kontrollmateriale til nordisk hemolysestudie Noklus har for første gang produsert prøver til en hemolysestudie. I november mottok totalt 154 sykehuslaboratorier i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island prøver i forbindelse med et prosjekt i EQAnord. Resultatene fra prosjektet vil gi verdifull og oppdatert kunnskap om hemolyse og være grunnlag for anbefalinger og råd om hvordan dette skal håndteres. Les mer > >

Månedens preanalyse, november: "Blandingen er avgjørende"
Månedens preanalyse, november: "Blandingen er avgjørende" Preanalytisk kvalitetsforbedring er et av satsingsområdene for Noklus i 2014. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Stor interesse for SKUP-resultater på internasjonal diabeteskongress
Stor interesse for SKUP-resultater på internasjonal diabeteskongress Resultater fra SKUP-utprøvinger fra 2005-2013 av ti ulike glukoseinstrumenter for personer med diabetes viser at de fleste instrumentene oppfyller kravene for riktighet fra ISO 15197:2013. Disse resultatene ble presentert med en poster under en internasjonal diabeteskongress i Maryland, Washington. Les mer > >

Påpeker svakheter ved diabetesoppfølging i Norge
Påpeker svakheter ved diabetesoppfølging i Norge I et intervju med Dagens Medisin påpeker medisinsk faglig leder av Norsk diabetesregister for voksne, John Cooper, flere svakheter i diabetesoppfølgingen i Norge. Han legger vekt både på manglende måloppnåelse, mangel på utførte prosedyrer og manglende rapportering i til Norsk diabetesregister for voksne. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no