Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Kasuistikker >
Hjemmetjenesteprosjektet >

Aktuelt fra Noklus

Månedens preanalyse, september: "Hemoglobin i finger?"
Månedens preanalyse, september: "Hemoglobin i finger?" Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus i 2015. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.
Les mer > >

Endring i utsendelsesfrekvens for ekstern kvalitetskontroll
Endring i utsendelsesfrekvens for ekstern kvalitetskontroll Fra 2016 vil Noklus foreta en endring i utsendelsesfrekvensen for ekstern kvalitetskontroll. D-dimer og Troponin T er blant de nyeste av utsendelsesprogrammene våre, og disse vil fra 2016 bli sendt ut to ganger årlig, mens Kolesterolanalysen vil reduseres til én gang årlig. Les mer > >

Oppsummering av resultater fra nasjonal dugnad 2014
Oppsummering av resultater fra nasjonal dugnad 2014 I siste utgave av Bioingeniøren (5.2015) kan du lese om den nasjonale dugnaden for å registrere preanalytiske feil på innsendte prøver. Oppsummeringen viser at de som allerede hadde et system for å registrere preanalytiske feil, og som gir tilbakemelding til rekvirentene om slike feil, har færrest feil. Les mer > >

Hjemmetjenesten på laboratoriekurs
Hjemmetjenesten på laboratoriekurs Noklus er i gang med et pilotprosjekt for å kvalitetssikre laboratoriearbeidet i hjemmetjenesten. I siste utgave av Bioingeniøren (5.2015) kan du lese om et kurs som ble holdt for ansatte i hjemmetjenesten i Østfold, og de utfordringene kursdeltakerne opplevde der. Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten 2015
Utsendelsesplan for høsten 2015 Noklus har nå klar plan for kontrollutsendelser for høsten 2015, fra august til og med november. Du finner oversikten ved å klikke deg inn i denne saken. Her finner du også en utskriftsvennlig versjon. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no