Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Webregistrering >
Hjemmetjenesteprosjektet >

Aktuelt fra Noklus

Prøvetaking og tolking ved Strep A hurtigtester
Prøvetaking og tolking ved Strep A hurtigtester Halsinfeksjon forårsaket av bakterier - vanligvis gruppe A streptokokker - bør behandles med antibiotika. Tidlig diagnose og behandling av gruppe A streptokokker har vist seg å redusere symptomene, samt hindre følgesykdommer. I siste utgave av "Helsesekretæren" kan du lese en artikkel om streptokokk gruppe A hurtigtester. Les mer > >

Månedens preanalyse, april: "Vise muskler"
Månedens preanalyse, april: "Vise muskler" Preanalytisk kvalitetsforbedring er et av satsingsområdene for Noklus i 2015. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Noklus diabetesskjema anbefales ved årskontroll
Noklus diabetesskjema anbefales ved årskontroll Helsedirektoratet anbefaler at helsepersonell gjennomfører strukturerte årskontroller hos personer med diabetes. De anbefaler videre at Noklus diabetesskjema brukes som klinisk verktøy under årskontrollen. Les mer > >

Noklus med faglige postere på europeisk kongress om preanalyse
Noklus med faglige postere på europeisk kongress om preanalyse European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) arrangerte 20. og 21. mars en kongress i Porto, Portugal, med nesten 600 deltakere. 171 postere med tema preanalyse ble presentert. Noklus presenterte to postere, hvorav den ene i samarbeid med NKK (Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring). Les mer > >

Artikkel om glukoseinstrumenter i Clinical Chemistry
Artikkel om glukoseinstrumenter i Clinical Chemistry Mange instrumenter for egenmåling av glukose som brukes av personer med diabetes, tilfredsstiller de nyeste internasjonale kravene for nøyaktighet. Dette kan du lese mer om i artikkelen "Performance of 10 Systems for Self-Monitoring of Blood Glucose by Trained Healthcare Professionals and in the Hands of the Users". Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no