Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Kasuistikker for sykehjem >
Hjemmetjenesteprosjektet >

Aktuelt fra Noklus

Månedens preanalyse, mars: "Låst til hånden"
Månedens preanalyse, mars: "Låst til hånden" Preanalytisk kvalitetsforbedring er et av satsingsområdene for Noklus i 2015. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Har du tatt e-læringskurset vårt?
Har du tatt e-læringskurset vårt? Helsesekretærene ved Kolbu legesenter anbefaler alle å ta e-læringskurset, og sier de er blitt mer bevisste på hvordan de utfører prøvetakingen. I "Helsesekretæren 1-2015" forteller de om sine erfaringer med e-læringskurset og sier at det er nyttig å bli påminnet god laboratoriepraksis. Les mer > >

Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling gjør det enklere å reise
Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling gjør det enklere å reise Tidligere proffsyklist, Dag Otto Lauritzen, går på blodfortynnende medisin. Når han har vært på reiser rundt omkring i verden, har han måttet bruke tid på å finne laboratorier for å få målt blodet. Med egenkontroll antikoagulasjonsbehandling har han fått et enklere liv, og han har latt seg intervjue av Agderposten om sine erfaringer. Les mer > >

Har du tenkt deg på kurs i år?
Har du tenkt deg på kurs i år? Ønsker du mer kunnskap om tolkning av resultatene fra celletelleren, eller vil du høre mer om D-vitamin? Jobber du på sykehjem og vil lære mer om blodprøvetaking eller INR-målinger? Sjekk kurskalenderen for å se om det arrangeres et aktuelt kurs for deg i din region!
Les mer > >

Noklus er sertifisert ifølge ISO 9001:2008
Noklus er sertifisert ifølge ISO 9001:2008 I 2014 har Noklus vært i en prosess som har ledet frem til at Noklus nå er sertifisert ifølge ISO 9001:2008. Sertifikatet ble utstedt 5. januar 2015 og vil gjelde for tre år. Noklus var i perioden 2007-2013 sertifisert etter samme standard. Vi har også startet arbeidet med å bli akkreditert etter ISO/IEC 17043:2010. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no