Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Informasjonsmateriell >

Aktuelt fra Noklus

Nye priser til Sverre Sandberg
Nye priser til Sverre Sandberg Leder i Noklus, Sverre Sandberg, er tildelt "ACB International Lecturer Award 2016". De som nomineres, er spesialister i laboratoriemedisin utenfor Storbritannia, som har bidratt vesentlig til medisinsk biokjemi innen forskning eller utdannelse. Sandberg har også mottatt en pris fra Sociedade Portuguesa de Medicina Laboratorial. Les mer > >

Ny preanalytisk kontrollutsendelse fra Noklus
Ny preanalytisk kontrollutsendelse fra Noklus Noklus arbeider med å kvalitetsforbedre alle ledd ved en laboratorieanalyse. Denne gangen har vi fokus på urinprøvetaking og har i den anledning en ny preanalytisk kontrollutsendelse til våre deltakere. Kontrollutsendelsen skal besvares elektronisk på "Min side", men ønsker dere å lese gjennom spørsmålene før dere går i gang med besvarelsen, finner du disse ved å klikke deg inn i saken. Les mer > >

Anbefaler prosedyrene for laboratoriearbeid i sykehjem
Anbefaler prosedyrene for laboratoriearbeid i sykehjem Sykehjemsoverlege Harald Sanaker og laboratorieansvarlig sykepleier Karen Bratberg på Tømmerli bo- og aktivitetssenter, anbefaler Noklus sine nye prosedyrer for laboratoriearbeid i sykehjem. "Disse prosedyrene er gode hjelpemidler i vårt daglige arbeid," fortalte de til kursdeltakere på Noklus sitt "Røros-kurs". Les mer > >

Fornøyde kursdeltakere i nord
Fornøyde kursdeltakere i nord Noklus Troms og Finnmark arrangerte forrige uke et todagerskurs for sine deltakere. 120 kursdeltakere fra cirka 75 ulike arbeidsplasser i Finnmark, Troms og nordre Nordland fikk med seg foredrag om blant annet temaene preanalyse og urinprøver, i tillegg til at de fikk oppdatere seg på aktuelt laboratorieutstyr i primærhelsetjenesten. Les mer > >

Derfor er det viktig å registrere lotnummer
Derfor er det viktig å registrere lotnummer Har du noen gang lurt på hvorfor du alltid må oppgi lotnummer for reagenset når du analyserer de eksterne analytiske kvalitetskontrollene fra Noklus? Nå har forsker og avdelingsingeniør Anne Stavelin med flere andre i Noklus publisert en artikkel i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift der de fokuserer på viktigheten av å registrere lotnummer. Artikkelen blir ansett som så relevant at tidsskriftet også skriver en lederartikkel om emnet. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no