Informasjonsmateriell >
Kurskalender >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Percentiler- og Flaggerprogram >

Aktuelt fra Noklus

Når bør det lages blodutstryk basert på celletellinger og flagg?
Når bør det lages blodutstryk basert på celletellinger og flagg? Medisinske laboratorier i Norge har svært ulike regler for når blodutstryk skal vurderes. Dette kom fram i en workshop som Noklus arrangerte for medisinske laboratorier i 2016. Som følge av dette ble det satt i gang et arbeid for å harmonisere rutiner for når blodutstryk bør lages basert på informasjon fra hematologiinstrumenter. Les mer > >

Månedens tema, juli: "Hemoglobin i finger?"
Månedens tema, juli: "Hemoglobin i finger?" Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Denne gangen har vi funnet fram en plakat som vi første gang presenterte i 2015, men som stadig er like aktuell. Visste du at veneprøve gir et sikrere svar enn kapillærprøve ved måling av hemoglobin? Les mer > >

Kunnskap om biokjemi og mikrobiologi inn i sykepleierstudiet
Kunnskap om biokjemi og mikrobiologi inn i sykepleierstudiet I den nye "Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning" som trer i kraft fra 1. juli 2019 er tema som biokjemi, mikrobiologi, antibiotikabruk og resistensutvikling tatt med under kapittelet "Læringsutbytte for kompetanseområdet helse, sykdom og sykepleie". Les mer > >

Pasientveiledning for urinprøvetaking til undersøkelse av klamydia
Pasientveiledning for urinprøvetaking til undersøkelse av klamydia Noklus har laget flere veiledninger som er beregnet for utdeling til pasienter. Vi har pasientveiledninger i urinprøvetaking, avføringsprøvetaking og for glukosebelastning tilgjengelig på flere språk. Nå har vi også laget en pasientveiledning til dem som skal ta urinprøve til undersøkelse av klamydia. Denne finnes både i norsk og engelsk utgave, og er tilgjengelig på "Min side". Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten 2019 er klar
Utsendelsesplan for høsten 2019 er klar Noklus tilbyr ekstern kvalitetskontroll til de fleste analyser som benyttes ved medisinske laboratorier. Siden kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, er det nyttig å vite når kontrollene sendes ut fra Noklus hovedkontor. Oversikten finner du i høstens utsendelsesplan. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen