Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Kasuistikker for sykehjem >
Hjemmebasert omsorg >

Aktuelt fra Noklus

Vedlikehold av hjemmeside
Vedlikehold av hjemmeside

Det vil pågå vedlikehold av hjemmesiden fra 22.10.-26.10.2014. Siden vil være nede onsdag 22. oktober fra kl 8:00-11:00. Ellers i perioden må det påregnes ustabilitet. Vi jobber så fort vi kan og håper dette ikke skaper problemer for våre brukere.

Les mer > >

Noklus til stede på Primærmedisinsk uke i Oslo
Noklus til stede på Primærmedisinsk uke i Oslo Denne uken går Primærmedisinsk uke (PMU) av stabelen og Noklus er til stede både med innlegg og stands. Primærmedisinsk uke er godt besøkt, med over tusen deltakere. Seksjonsleder Grete Monsen i SKUP skal snakke om "Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr" og leder for preanalysegruppen i Noklus, Kari van den Berg, vil holde innlegg med tittelen "Preanalyse - den viktigste analysen". Les mer > >

Månedens preanalyse, oktober: "Gamle kjente"
Månedens preanalyse, oktober: "Gamle kjente" Preanalytisk kvalitetsforbedring er et av satsingsområdene for Noklus i 2014. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Statsbudsjettet 2015 - seks millioner foreslått til Noklus
Statsbudsjettet 2015 - seks millioner foreslått til Noklus I statsbudsjettet for 2015 foreslås det å bevilge seks millioner kroner til pilotprosjektet som skal vurdere organiseringen av laboratorievirksomheten for brukere i hjemmetjenestene. Les mer > >

Utprøving av Pro Time InRhythm
Utprøving av Pro Time InRhythm Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP) er klar med en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av et PT-INR-system, Pro Time InRhythm. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no