Webregistrering >
Laboratorieprosedyrer >
Kasuistikker for sykehjem >
Hjemmetjenesteprosjektet >

Aktuelt fra Noklus

God jul fra Noklus
God jul fra Noklus Noklus ønsker deltakere og andre samarbeidspartnere en riktig god jul med en liten "gladsak" fra Oslo. Les mer > >

Månedens preanalyse, desember: "Det svakeste ledd?"
Månedens preanalyse, desember: "Det svakeste ledd?" Preanalytisk kvalitetsforbedring er et av satsingsområdene for Noklus i 2014. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Treårig postdoktor-stipend tildelt Ann Helen Kristoffersen
Treårig postdoktor-stipend tildelt Ann Helen Kristoffersen I stipendperioden vil hun arbeide med INR og warfarinbehandling/egenkontroll, koagulasjonsanalyser hos gravide og preanalytiske forhold vedrørende koagulasjonsanalyser. Ann Helen Kristoffersen er overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland sykehus og spesialist i Noklus og ved Noklus Førde. Les mer > >

Rutiner for å hindre stikkskade ved blodprøvetaking
Rutiner for å hindre stikkskade ved blodprøvetaking I en artikkel i Helsesekretæren nr 6-2014 retter en av våre laboratoriekonsulenter søkelyset på hvordan man kan hindre stikkskade ved blodprøvetaking. Basale rutiner skal både beskytte helsepersonell mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter. Artikkelen tar for seg smittevernrutiner og retningslinjer å følge ved stikkskade. Les mer > >

Samtykkeerklæring på norsk, engelsk, spansk, tamil og urdu
Samtykkeerklæring på norsk, engelsk, spansk, tamil og urdu Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt samtykkebasert kvalitetsregister. Hensikten til registeret er å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Mange av pasientene som blir forespurt om å delta i registeret er fremmedspråklige og vi har derfor nylig utarbeidet samtykkeerklæringen vår på flere språk. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no