Webregistrering >
Laboratorieprosedyrer >
Kasuistikker for sykehjem >
Hjemmebasert omsorg >

Aktuelt fra Noklus

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til sykehuslaboratorier
Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til sykehuslaboratorier Mandag 18. august sender Noklus ut eksterne kvalitetskontroller for analyse av PT-INR, APTT og fibrinogen til sykehuslaboratorier som deltar i kvalitetskontrollprogrammet. Analysefrist er tirsdag 26. august. Les mer > >

Sørlandet sykehus tilbyr kurs i egenkontroll av Marevan
Sørlandet sykehus tilbyr kurs i egenkontroll av Marevan Sørlandet sykehus tilbyr nå kurs for pasienter som skal gå på Marevan livet ut, slik at de selv kan kontrollere dosering av medikamentet. Les mer > >

Preanalytisk fase under lupen
Preanalytisk fase under lupen Noklus har i år ekstra fokus på den preanalytiske fasen, og vil gjennom ulike preanalytiske utsendelser og kartlegging av preanalytiske feil bidra til å forbedre håndtering av laboratorieprøver før selve analyseringen. Les mer > >

Noklus med ny vitenskapelig artikkel
Noklus med ny vitenskapelig artikkel I en studie som publiseres i "Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation" har vi undersøkt den biologiske variasjonen av INR hos pasienter som bruker warfarin som ikke er i en stabil behandlingsfase. Det ble funnet at den er vesentlig høyere enn hos friske personer og hos pasienter som er i en stabil behandlingsfase. Les mer > >

Resultater fra preanalytisk utsendelse er nå klare
Resultater fra preanalytisk utsendelse er nå klare Resultatene fra preanalytisk utsendelse (28.04.14) er nå klare. Dette er den andre utsendelsen i en serie for å bedre kunnskap og ferdigheter for forsvarlig prøvetaking og prøvebehandling. Denne utsendelsen hadde kapillærprøvetaking som tema. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no