Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Webregistrering >
Hjemmetjenesteprosjektet >

Aktuelt fra Noklus

Noklus diabetesskjema anbefales ved årskontroll
Noklus diabetesskjema anbefales ved årskontroll Helsedirektoratet anbefaler at helsepersonell gjennomfører strukturerte årskontroller hos personer med diabetes. De anbefaler videre at Noklus diabetesskjema brukes som klinisk verktøy under årskontrollen. Les mer > >

Noklus med faglige postere på europeisk kongress om preanalyse
Noklus med faglige postere på europeisk kongress om preanalyse European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) arrangerte 20. og 21. mars en kongress i Porto, Portugal, med nesten 600 deltakere. 171 postere med tema preanalyse ble presentert. Noklus presenterte to postere, hvorav den ene i samarbeid med NKK (Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring). Les mer > >

Artikkel om glukoseinstrumenter i Clinical Chemistry
Artikkel om glukoseinstrumenter i Clinical Chemistry Mange instrumenter for egenmåling av glukose som brukes av personer med diabetes, tilfredsstiller de nyeste internasjonale kravene for nøyaktighet. Dette kan du lese mer om i artikkelen "Performance of 10 Systems for Self-Monitoring of Blood Glucose by Trained Healthcare Professionals and in the Hands of the Users". Les mer > >

Månedens preanalyse, mars: "Låst til hånden"
Månedens preanalyse, mars: "Låst til hånden" Preanalytisk kvalitetsforbedring er et av satsingsområdene for Noklus i 2015. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling gjør det enklere å reise
Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling gjør det enklere å reise Tidligere proffsyklist, Dag Otto Lauritzen, går på blodfortynnende medisin. Når han har vært på reiser rundt omkring i verden, har han måttet bruke tid på å finne laboratorier for å få målt blodet. Med egenkontroll antikoagulasjonsbehandling har han fått et enklere liv, og han har latt seg intervjue av Agderposten om sine erfaringer. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no