Webregistrering >
Laboratorieprosedyrer >
Kasuistikker for sykehjem >
Hjemmebasert omsorg >

Aktuelt fra Noklus

Månedens preanalyse: "Gammel og god"
Månedens preanalyse: "Gammel og god" Preanalytisk kvalitetsforbedring er et av satsingsområdene for Noklus i 2014. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Veileder for "laboratorietilbud i sykehjem"
Veileder for "laboratorietilbud i sykehjem" Samhandlingsreformen innebærer at utvalgte pasientgrupper som tidligere fikk behandling i sykehus, nå skal behandles i primærhelsetjenesten. Noklus har utarbeidet en veileder for "laboratorietilbud i sykehjem". I denne finner man råd til enheter i primærhelsetjenesten som er i en fase der det er aktuelt å utvide laboratorietilbudet. Les mer > >

Resultater fra hematologiutsendelse til sykehuslaboratorier
Resultater fra hematologiutsendelse til sykehuslaboratorier Resultatrapportene for utsendelsen Hematologi til sykehuslaboratorier, sendt ut 11. august, er nå tilgjengelige for de laboratorier som deltok på denne utsendelsen. Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll for Hb, CRP og glukose
Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll for Hb, CRP og glukose Mandag 15. september sender Noklus ut eksterne kvalitetskontroller for CRP, Hb og glukose til deltakere som er påmeldt disse kontrollprogrammene. Resultatene kan registreres elektronisk ved å logge inn på Min side. Les mer > >

Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus"
Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus" Noklus sitt årlige pofilmagasin "Aktuelt fra Noklus" sendes i september ut til alle våre deltakere. Her kan dere blant annet lese om våre nye satsingsområder; kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten og preanalytisk utsendelse. Magasinet kan dere lese her på hjemmesiden. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no