Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Webregistrering >
Hjemmetjenesteprosjektet >

Aktuelt fra Noklus

Egenkontroll av warfarinbehandling  viser gode resultater
Egenkontroll av warfarinbehandling viser gode resultater Pasienter som gjennomførte et opplæringsprogram i regi av Noklus hadde like god eller bedre kontroll på sin warfarinbehandling under egenkontroll enn ved konvensjonell oppfølging hos fastlegen. Dette kan du lese mer om i artikkelen “Egenkontroll av warfarinbehandling” som er publisert i Tidsskrift for Den norsk legeforening. Les mer > >

Månedens preanalyse, mai: "Går det passe fort?"
Månedens preanalyse, mai: "Går det passe fort?" Preanalytisk kvalitetsforbedring er et av satsingsområdene for Noklus i 2015. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Noklus Vestfold søker laboratoriekonsulent til vikariat
Noklus Vestfold søker laboratoriekonsulent til vikariat Det søkes etter laboratoriekonsulent i 50 % stilling fra 01.08.15-31.12.15 og deretter i 40 % stilling fra 01.01.16 - 01.08.16 i Noklus Vestfold. Ved vikariatets utløp er det mulighet for fast ansettelse i 40 % stilling. Stillingen kan kombineres med eventuell ledig stilling på seksjon medisinsk biokjemi ved Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold. Søknadsfrist er 10. juni 2015. Les mer > >

Praksisprofilen omtalt i stortingsmelding
Praksisprofilen omtalt i stortingsmelding I stortingsmelding St. 26 om fremtidens primærhelsetjeneste er Noklus sitt arbeid med "Praksisprofilen" og sykehjem omtalt. Under kapittelet "Kvalitet, pasient og brukersikkerhet" viser man til "Praksisprofilprosjektet" som samler inn laboratorierelevante data fra legekontor over hele landet og gir legen tilbakemelding på egen praksisprofil sammenliknet med andres. Les mer > >

Hjemmetjenesteprosjektet omtalt i regjeringens "Omsorg 2020"
Hjemmetjenesteprosjektet omtalt i regjeringens "Omsorg 2020" I regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, "Omsorg 2020", er Noklus' pilotprosjekt for hjemmetjenesten omtalt: "Det er i 2014 igangsatt et pilotprosjekt for å vurdere organiseringen av laboratorievirksomheten for brukere av hjemmetjenestene. Det utvikles ulike modeller som prøves ut i tre fylker i 2014 og 2015." Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no