Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehuslaboratorier >

Aktuelt fra Noklus

Noklus med bidrag i anerkjent lærebok innen laboratoriemedisin
Noklus med bidrag i anerkjent lærebok innen laboratoriemedisin Leder i Noklus, Sverre Sandberg, er medforfatter på to kapitler i "Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics", sjette utgave som ble gitt ut nå i 2017. Dette er den mest brukte læreboken innen medisinsk biokjemi og molekylær biologi. Les mer > >

Dagens Medisin omtaler våre tiltak mot unødig antibiotikabruk
Dagens Medisin omtaler våre tiltak mot unødig antibiotikabruk I et intervju publisert i Dagens Medisin forteller sykehjemslege og Noklus-ansatt Svein Ivar Fylkesnes om Noklus sin kartlegging av overforbruk og feiltolkning av urinprøver i hjemmetjenesten og på sykehjem. Les mer > >

Månedens tema, juli: "Ikke bli en tørrpinn"
Månedens tema, juli: "Ikke bli en tørrpinn" Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Også denne måneden blir det et gjensyn med en gammel kjenning. Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten 2017
Utsendelsesplan for høsten 2017 Noklus sender ut eksterne kvalitetskontroller til sine deltakere gjennom hele året. Kvalitetskontrollene har en begrenset holdbarhet, og det er derfor nyttig å vite når disse kontrollene sendes. Oversikten finner du i høstens utsendelsesplan. Les mer > >

Målrettet undervisning gir bedre rutiner for pasientidentifikasjon
Målrettet undervisning gir bedre rutiner for pasientidentifikasjon Laboratoriekonsulentenes arbeid betyr mer for kvalitetsforbedring av preanalyse på legekontor og sykehjem enn det ekstern kvalitetskontroll gjør. Det er konklusjonen i en artikkel publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no