E-læringskurs i glukosemåling - legevakt!

E-læringskurs i glukosemåling - nå også for legevakt!

Publisert 28. februar 2024 - oppdatert 29. februar 2024

Om lag 5 % av befolkningen i Norge har kjent diabetes, og i tillegg anslås det at omkring 60 000 har diabetes uten å være klar over det. For disse personene kan glukosemåling gi informasjon som kan være livreddende.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Viktig analyse på legevakt

Måling av blodsukker inngår som ledd i vurdering av pasienter med nedsatt bevissthet, ved symptomer på nyoppstått diabetes og ved forverret tilstand hos pasienter med diabetes. Ved disse tilstandene bør helsepersonell på legevakt selvstendig kunne utføre blodsukkermåling da rask behandling kan være avgjørende. Jobber du på legevakt og ønsker å lære mer om denne viktige analysen? Da anbefaler vi at du setter av 20 minutter til vårt e-læringskurs om glukosemåling.

Populært kurs

E-læringskurs i glukosemåling har vært et populært tilbud for legekontor, sykehjem og hjemmetjeneste med nærmere 7500 gjennomførte kurs. Vi håper på stor oppslutning også blant legevaktene som nå finner kurset sammen med sine andre e-læringskurs på "Min side".

Her finner du mer informasjon om våre e-læringskurs

Sist oppdatert: 29.02.2024 09:57:47