FoU-dag i Noklus

Forskning- og Utviklingsdag i Noklus

Publisert 28. mars 2022 - oppdatert 28. mars 2022

I dag samles Noklus for å oppdatere kolleger om ulike forskningsprosjekter som foregår i organisasjonen. Hovedkontoret er samlet til fysisk møte i Bergen, og laboratoriekonsulenter og spesialister på lokale Noklus-kontor har mulighet å delta digitalt.  

Forskning i Noklus

Forskning og utvikling er en viktig del av det arbeidet Noklus utfører. Noklus har opparbeidet seg et solid renommé internasjonalt når det gjelder forskning på pasientnær analysering og laboratoriebruk i primærhelsetjenesten. Det er produsert 14 doktorgrader og 15 mastergrader samt publisert over 100 artikler i referee-bedømte internasjonale tidsskrifter. Noklus deltar også i nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper og i ulike EU-prosjekter.

En dag med fokus på forskning og utvikling

Det foregår både store og små forskningsprosjekter i Noklus, og med så mye på gang er det viktig å orientere hverandre om de ulike prosjektene. Dette er bakgrunnen for å arrangere en Forskning- og Utviklingsdag. 

Dagens program er tettpakket, med mange korte innlegg. Faktisk skal vi gjennom hele 23 innlegg i løpet av dagen!

Utdrag fra programmet

Her er noen av innleggene vi skal få høre i løpet av dagen: 

  • Lot-til-lot variasjon
  • Percentiler- og Flaggerprogrammet
  • CRP kasuistikk koblet mot EQA-resultater 
  • Kvalitet på behandling av personer med type 1 diabetes 
  • Norsk diabetesregister for voksne - datafangst og mulighet for forskning
  • HIL (hemolyse, ikterus, lipemi) interferens på koagulasjonsanalyser 
  • Prøvetaking fra livmorhals, et oppfriskningskurs for allmennleger

Vi ser fram til en dag med spennende og varierte tema!

 

 

Sist oppdatert: 28.03.2022 08:05:42