På innsiden: "Skal jeg bli professor i egenkontroll av INR?"
28.januar 2022

Hjertesukket kom fra en av de mange deltakerne som har fått opplæring av Noklus for selv å kunne måle INR, og dermed ta tilbake kontrollen av livet sitt. I denne utgaven av "På innsiden" skal vi se nærmere på opplæringstilbudet Noklus har til personer som bruker warfarin/marevan som blodfortynnende medisin. Den litt oppgitte kursdeltakeren kommer vi tilbake til, men vi kan røpe at han ble veldig fornøyd.

Noklus laboratorieprosedyrer i nytt format
25.januar 2022

Noklus lanserer i dag en ny og forbedret visning av laboratorieprosedyrene på «Min side».
Frem til nå har prosedyrene vært på en annen plattform enn resten av våre tjenester (f.eks. E-læringskurs, Nokluskontroller). Dette har medført en dobbel innlogging for å vise prosedyrene, først til «Min side», og deretter til Laboratorieprosedyrer. Når vi nå har samlet våre tjenester på én felles plattform, er det nok med en innlogging.

Ledig 50 % fast stilling som laboratorierådgiver
21.januar 2022

Vi søker en laboratorierådgiver til en 50 % fast stilling ved Noklus Ålesund. Stillingen innebærer veiledning og undervisning i laboratoreiarbeid for legekontor, sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Søknadsfrist er 3. februar.

Noklus fyller 30 år i 2022!
11.januar 2022

Noklus fyller 30 år i år, og det er en glede å gå inn i et jubileumsår i trygg forvissning om at den medisinske laboratorievirksomheten som drives i Norge stadig blir bedre, og at deltakerne våre er kvalitetsbevisste og står godt rustet til å håndtere nye utfordringer innenfor fagfeltet vårt.