På innsiden: "Skal jeg bli professor i egenkontroll av INR?"

På innsiden: "Skal jeg bli professor i egenkontroll av INR?"

Publisert 28. januar 2022 - oppdatert 28. januar 2022

Hjertesukket kom fra en av de mange deltakerne som har fått opplæring av Noklus for selv å kunne måle INR, og dermed ta tilbake kontrollen av livet sitt. I denne utgaven av "På innsiden" skal vi se nærmere på opplæringstilbudet Noklus har til personer som bruker warfarin/marevan som blodfortynnende medisin. Den litt oppgitte kursdeltakeren kommer vi tilbake til, men vi kan røpe at han ble veldig fornøyd.

Tretten bioingeniører og ti leger fra Noklus er tilknyttet opplæringen

Marit Holm Sølsnes er leder for Seksjon for egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling, som jobber med opplæring av personer som bruker warfarin/marevan som blodfortynnende medisin. Noklus har utviklet et opplæringssystem som tilbys til selvkost til alle landets helseforetak, og tretten bioingeniører og ti leger fra Noklus er knyttet til opplæringen. Foreløpig har vi avtaler med ti helseforetak i Norge, og tilbyr opplæring til over 230 pasienter årlig. I tillegg samarbeider vi med både leger, avdelingsingeniører og forskere ved Noklus for å utvikle et best mulig opplæringstilbud.

En styrke med vårt opplegg er at vi har tett samarbeid med kvalitetssikringsarbeidet som foregår i regi av Noklus. Dette samarbeidet har vi hatt god nytte av begge veier. Det bidrar til at vi raskt oppdager eventuelle feil ved reagenser eller målemetoder som benyttes, og gjør at vi kan sette inn tiltak for å rette dette så fort som mulig.

Hvem har behov for å måle PT-INR?

Ifølge seksjonsleder Marit Holm Sølsnes (bildet) er det flere årsaker til at noen har behov for å måle INR. Det kan være personer som har skiftet til mekanisk hjerteklaff eller som har hatt hjerteinfarkt eller gjentatte blodpropper. Sistnevnte kan enten komme av arvelige tendenser til å utvikle blodpropp eller ervervede årsaker som kreft, autoimmune sykdommer, overvekt og graviditet.

Hva forteller denne blodprøven?

"De som jevnlig må ta blodprøven PT-INR, oftest bare kjent under forkortelsen INR, gjør det for å se at de har riktig dosering av medisin. For mye medisin kan føre til blødninger, og for lite medisin kan føre til nye blodpropper", forteller Marit.

På kurset lærer man å ta kontroll over egen måling og dosering

INR må måles jevnlig, og ved konvensjonell behandling må man oppsøke lege for å få gjort det. De som har deltatt på kurs, og som i dag selv står for måling og dosering, opplever at de har fått hverdagen og friheten tilbake fordi de slipper å oppsøke lege så ofte. I tillegg gjør egenkontrollen at tiden innenfor den enkeltes anbefalte terapeutiske område øker i forhold til vanlig konvensjonell behandling (oppfølging via fastlege).

Økt kunnskap om hva som påvirker deres INR-verdi

Målet er å lære kursdeltakerne å måle sin INR på en trygg måte hjemme. De får også opplæring i hvordan de skal endre dosen av medisin hvis INR er for høy eller for lav i forhold til deres anbefalte område. Dette gir dem større frihet i livet da de slipper å dra så ofte til lege for å kontrollere sin INR.

Ved å måle og dosere selv får de også større kunnskap om hva som påvirker deres INR-verdi. Det er store individuelle forskjeller på hvordan mat, alkohol og stress påvirker den enkeltes INR. Ved å ta kontroll over både måling og dosering selv, får de en større kunnskap om hvordan de selv reagerer på disse påvirkningene.

Hvordan er opplæringstilbudet organisert?

Marit Sølsnes forteller at det er Noklus og seksjon for egenkontroll antikoagulasjonsbehandling som planlegger og gjennomfører opplæringen, men at de også samarbeider med bl.a. Behandlingshjelpemidler og Lærings- og mestringssentrene ved Helseforetakene. "Vi markedsfører tilbudet vårt ut mot legekontorene, og får henvisninger på pasienter som ønsker kurs. Opplæringen foregår over noen måneder med kyndig oppfølging av lege og bioingeniør, slik at pasienten gradvis får økt kunnskap og trygghet rundt sin behandling", forteller Marit. "Pasientkontakt er en viktig del av opplæringen, både før og under kursene, men også i stor grad mellom kursdagene, når pasienten skal lære seg å dosere og gradvis overtar mer og mer av vurderingene etter hvert som de får mer kunnskap og erfaring. Vi har også et tett samarbeid med legen som har det medisinske ansvaret for pasientene under opplæringen", sier Marit.

Egenkontroll - en klar fordel under pandemien

Ifølge Marit ble opplæringstilbudet naturlig nok også preget av pandemien. "Da Norge stengte ned var det flere opplæringssteder som ble berørt. Noen måtte utsette oppstart, andre var så vidt i gang, og vi måtte lage alternative løsninger for oppfølgingen. Men vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra pasienter som allerede var opplært i egenkontroll. Disse pasientene er jo i risikogruppen, og vi fikk tilbakemeldinger fra hele landet om hvor glade de var for selv å kunne måle og dosere på en trygg måte. Da slapp de å dra til legekontoret og ta kollektiv transport", forteller Marit.

Hva med han som lurte på om han skulle bli professor i egenkontroll?

Marit fikk som nevnt tidligere følgende spørsmål fra en lettere oppgitt mann ved kursstart "Skal jeg bli professor i egenkontroll av INR?». Han mente først at kurset virket for langt og omfattende, men endret mening da han så fordelene ved å få den kunnskapen kurset ga ham. "Etter gjennomført kurs ble han en av våre fremste støttespillere, for da hadde han lært så mye om hvordan hans INR ble påvirket, og var veldig glad for at behandlingen ble mye mer stabil", sier Marit.

En veldig givende jobb

"Det er veldig givende å jobbe med opplæring i egenkontroll fordi pasientene er så takknemlige for den økte kunnskapen, tryggheten og friheten de opplever ved å ta over kontrollen selv", sier Marit og fortsetter: "Vi håper at egenkontrollbehandling kan bli et tilbud til alle pasienter i Norge som bruker warfarin/marevan og er i stand til å ta hånd om både måling og dosering selv", avslutter Marit.

Her kan du lese mer om dette tilbudet - Egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling

Her kan du lese saken publisert i juli 2021 - Egenkontrollkurs: Jeg har tatt hverdagen tilbake

Sist oppdatert: 28.01.2022 11:09:14