Noklus laboratorieprosedyrer i nytt format

Noklus laboratorieprosedyrer i nytt format

Publisert 25. januar 2022 - oppdatert 25. januar 2022

Noklus lanserer i dag en ny og forbedret visning av laboratorieprosedyrene på «Min side».
Frem til nå har prosedyrene vært på en annen plattform enn resten av våre tjenester (f.eks. E-læringskurs, Nokluskontroller). Dette har medført en dobbel innlogging for å vise prosedyrene, først til «Min side», og deretter til Laboratorieprosedyrer. Når vi nå har samlet våre tjenester på én felles plattform, er det nok med en innlogging.

Forbedret funksjonalitet

Når menyknappen Laboratorieprosedyrer velges på «Min side», vil åpningsbildet vise en oversikt over Mine laboratorieprosedyrer og Mine prosedyredokumenter. Da kan det for eksempel se slik ut: 

Under Mine laboratorieprosedyrer finnes snarveier til analyseprosedyrene for de instrumentene/metodene dere er påmeldt (mottar Nokluskontroller til). Hvis dere f.eks. er påmeldt glukose analysert på instrumentet HemoCue 201 RT, så er denne prosedyren bare et klikk unna. Menyknappen som viser navnet på prosedyren/instrumentet viser også et bilde av instrumentet.

Under Mine laboratorieprosedyrer vises også prosedyrer dere ønsker å ha som favoritter. Dette kan f.eks. være prosedyrer for blodprøvetaking og urinprøvetaking. Under Mine prosedyredokumenter vises kun de dokumenter som dere selv velger å ha som favoritter. Dette kan f.eks. være kontrollskjema for intern analytisk kvalitetskontroll, ulike pasientveiledninger og/eller andre dokumenter dere ønsker rask tilgang til.

For å velge prosedyrer eller dokumenter som favoritt, må aktuell prosedyre/dokument først hentes fra Alle prosedyrer (se åpningsbildet, øverst i høyre hjørne). Her er prosedyrene delt inn i ulike grupper (vises som menyknapper), f.eks. Analyseprosedyrer, Analytisk kvalitetskontroll og Prøvetaking og prøvebehandling. Velg aktuell gruppe, og åpne ønsket prosedyre/dokument. I selve visningen har alle prosedyrer/dokumenter en egen «favoritt-knapp» som brukes til å velge/fjerne favoritter.

Som tidligere er det mulighet for utskrift av prosedyrer og dokumenter. Velg først Skriv ut, og deretter Fullversjon (hele prosedyren) eller Kortversjon (oppsummering av de viktigste avsnittene). På utskriften vil det helt øverst stå både versjonsnummer, publisert dato og dato for utskrift, slik at dere raskt kan kontrollere om det er siste versjon av prosedyren dere har utskrift av.

Varsel om endring 

Når prosedyrer/dokument blir oppdatert med faglige endringer, vil aktuell menyknapp under Mine laboratorieprosedyrer få et gult merke. I tillegg vil det komme et varsel i menylinjen (blå linje øverst på «Min side»). Merket forsvinner når prosedyren åpnes og blir lest. Hvilke faglige endringer som er utført, kan dere se ved å velge Endringer i selve visningen. Små tekniske endringer, som retting av skrivefeil o.l. vil ikke bli varslet.

Gi tilbakemelding

I selve visningen av prosedyre/dokument er det også mulighet for å gi tilbakemelding om feil/mangler/forbedring. Velg Tilbakemelding, og skriv inn ditt navn og din melding. Prosedyreforfatter vil svare på meldingen, og dere vil da finne både melding og svar i en «samtaleboks». Når meldingen er besvart vises dette som et varsel i menylinjen (blå linje øverst på «Min side»).

Bruk av prosedyrer

Bruk av laboratorieprosedyrer sikrer riktig utførelse av arbeidsoppgaver, bidrar til faglig oppdatering og øker pasientsikkerheten. Analyseprosedyrer er derfor et viktig verktøy for å sikre at alle ansatte utfører laboratoriearbeidet på samme måte, og bruker utstyret riktig.

Vi håper dere vil sette pris på våre nye oppdaterte laboratorieprosedyrer, og at dere syns de er et godt og nyttig hjelpemiddel! Ønsker dere mer informasjon, en gjennomgang av aktuelle prosedyrer for deres arbeidsplass eller kanskje tips til gode rutiner for å holde seg oppdatert på nye versjoner? Ta kontakt med lokal laboratoriekonsulent, vi bidrar gjerne.

I filmen under får dere en presentasjon av den nye visningen og de nye funksjonene. 

Noklus Laboratorieprosedyre-gruppe består av laboratoriekonsulenter fra hele landet. De har, sammen med systemforvalter og IT-seksjonen, gjort en formidabel innsats for å forbedre prosedyrene. Her er gruppen avbildet sammen med systemforvalter.  Fra venstre bak: Tina Divaris, Kari-Anne Strømmen. Foran: Systemforvalter Joachim Tyse, Anne Mouland Skaar, Marianne F. Kletteng, leder Barbro Henriksen og Mona Torvik

Noklus Laboratorieprosedyre-gruppe består av laboratoriekonsulenter fra hele landet. De har, sammen med systemforvalter og IT-seksjonen, gjort en formidabel innsats for å forbedre prosedyrene. Her er gruppen avbildet sammen med systemforvalter. Fra venstre bak: Tina Divaris, Kari-Anne Strømmen. Foran: Systemforvalter Joachim Tyse, Anne Mouland Skaar, Marianne F. Kletteng, leder Barbro Henriksen og Mona Torvik

Sist oppdatert: 25.01.2022 08:00:17