Norsk diabetesregister for voksne - nå reservasjonsbasert register

Fra samtykkebasert til reservasjonsbasert register

Publisert 14. januar 2021 - oppdatert 14. januar 2021

Norsk diabetesregister for voksne (NDV) gikk nylig fra å være et samtykkebasert register, til å bli et reservasjonsbasert register. Dette er noe NDV har kjempet lenge for, fordi de mener at endringen kan gi økt innrapportering til registeret både fra sykehus og allmennpraksis. 

Norsk diabetesregister for voksne (NDV) er et nasjonalt kvalitetsregister som ble etablert i 2006. Registeret er et viktig verktøy for helsemyndighetene, fordi det gir en oversikt over utviklingen av diabetes i Norge, hvordan det står til med de som har diabetes, og holder oversikt over om prosedyrer i forbindelse med pasientbehandlingen blir fulgt.

Registeret har slitt med lav dekningsgrad i primærhelsetjenesten

For at registeret skal oppnå sitt formål er det viktig med god dekningsgrad. Selv om det har vært jobbet mye med markedsføring av registeret, har målet om full dekningsgrad latt vente på seg. Norsk diabetesregister for voksne har siden 2008 forsøkt å få allmennleger til å bruke Noklus diabetesskjema og innrapportere pasienter til NDV ved årsslutt. Etter 10 år med aktiv markedsføring, særskilt takst for årskontroll og utfylling av Noklus diabetesskjema, var det bare 26 % av landets fastleger som rapporterte til NDV i 2019.

Det ble tydelig hvor skoen trykket

Norsk diabetesregister for voksne fanget tidlig opp hvor skoen trykket, og begynte å arbeide for å få registeret reservasjonsbasert. Utfordringen var blant annet at fastlegene måtte innhente samtykke fra pasientene til å stå oppført i registeret, noe de egentlig ikke hadde tid til i løpet av en 10-15 minutters pasientkonsultasjon. Dette ble ytterligere understreket i en Questback-undersøkelse fra Helsedirektoratet i 2015. Majoriteten av fastleger som deltok i undersøkelsen mente at flere hadde innrapportert til NDV dersom registeret var reservasjonsbasert fremfor samtykkebasert.

Endringen gir stor grunn til optimisme

Seksjonsleder i Diabetesregister for voksne, Karianne Fjeld Løvaas, er veldig glad for endringen de har fått til, og gleder seg til å se effekten av at registeret nå er reservasjonsbasert.

Seksjonsleder i Norsk diabetesregister for voksne, Karianne Fjeld Løvaas.

Seksjonsleder i Norsk diabetesregister for voksne, Karianne Fjeld Løvaas.

"Dette vil gjøre jobben enklere både for fastlegene og for oss. I praksis betyr det at pasienter nå aktivt må reservere seg fra å stå oppført i registeret dersom de ikke ønsker det, til forskjell fra tidligere da de måtte samtykke for at opplysningene deres kunne registreres. Vi gleder oss til å se på tallene, og tror at vi vil se en effekt i dekningsgraden allerede i 2021. Og dette er bare begynnelsen", sier hun optimistisk. "I 2019 var 72 261 pasienter med diabetes registrert. Ved full dekning vil data fra ca. 250 000 pasienter med diabetes finnes i registeret. Jeg er spent på å se hvor fort vi får opp dekningsgraden i tiden fremover" avslutter Løvaas.

Her kan du lese mer om Norsk diabetesregister for voksne.

Sist oppdatert: 14.01.2021 11:03:38