Anbefalte analyser, reprise

Anbefalte analyser ved utvalgte kliniske problemstillinger

Publisert 10. august 2020 - oppdatert 4. februar 2021

Noklus arbeider blant annet for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieundersøkelser. Derfor har vi utarbeidet en anbefaling for bruk av analyser ved utvalgte kliniske problemstillinger, og bruken av disse anbefalingene kan du lese mer om i ukens sommerreprise. 

Det er viktig å unngå å rekvirere unødvendige laboratorieanalyser, men det er også viktig å ikke glemme de nødvendige analysene. For at legene skal få hjelp til å velge riktig analyse til riktig pasient, og for at tilnærmingen skal være lik uansett hvor i Norge man bor, har Noklus utarbeidet "Anbefalte analyser ved utvalgte kliniske problemstillinger".

Vi har funnet fram en artikkel fra spalten "Fra laben" i det tidligere fagbladet Helsesekretæren. Her formidler Mette Tollånes, overlege i Noklus, bakgrunnen for å lage disse anbefalingene, hvordan de er tenkt brukt og videre arbeid med dette. Tollånes er leder i arbeidsgruppen som har kommet fram til disse anbefalingene. 

Helsesekretæren 3-2019 "Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger"

Her finner du anbefalingene på hjemmesiden vår

Her kan du lese intervju med overlege Mette Tollånes i Dagens Medisin i forbindelse med publisering av anbefalingene i 2018.

Sist oppdatert: 04.02.2021 12:23:00