Noklus deltok i høring på Stortinget

Noklus deltok i høring på Stortinget

Publisert 4. november 2021 - oppdatert 5. november 2021

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, og økonomi- og markedssjef, Siri Fauli, stilte i dag på Stortinget for å appellere til myndighetene om ikke å stanse et pågående prosjekt for å sikre riktige prøvesvar i hjemmetjenesten. Sandberg fikk tre minutter til disposisjon for å fremme Noklus sitt budskap.

Høringen i Stortinget

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, startet innlegget sitt med et eksempel på hvordan manglende kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten kan slå ut. "Olga (en fiktiv person) bor i en liten kystkommune på Vestlandet. Hun er 79 år, har diabetes og hadde et lite slag for to år siden. Hjemmesykepleier besøker henne daglig og har et lite instrument som kan måle blodsukker. Hun måler 25,2, som er en høy verdi. Sykebil blir rekvirert, og Olga blir kjørt 2 timer til nærmeste sykehus. Her måler de blodsukker på nytt og finner normale verdier. Olga blir sendt hjem igjen."

Ikke så lett som det kan virke

De aller fleste tenker ikke over at det kan skje feil når man tar eller analyserer prøver. Men som Sverre Sandberg sa i innlegget sitt: "Det er lett å tenke at det å ta- og analysere mange ulike prøver i utgangspunktet burde være lett, og at feil ikke kan oppstå. Hadde Olga sin hjemmesykepleier vært med i Noklus, hadde hun brukt et anbefalt instrument, fått opplæring og fått tilsendt kontrollprøver som hun kunne sjekket instrumentet sitt med. Og hun ville målt en riktig verdi."

Overrasket over forslaget om å avvikle bevilgningen

Sandberg fortsatte med å fortelle hvor overrasket vi ble da det i statsbudsjettet ble foreslått å stoppe bevilgningen til prosjektet som vi nå er halvveis i. Ikke fordi prosjektet er mislykket. Tvert imot. Det ble i stedet foreslått at de gjenværende hjemmetjenestene skulle betale selvkost fra start. "Det har vi selvsagt prøvd tidligere", fortalte Sandberg videre. "Men vår erfaring er at dette er veldig vanskelig, sannsynligvis nettopp fordi ansatte i hjemmetjenesten tenker at enhver laboratorieprøve gir et riktig resultat."

Forskjellsbehandling vil gå ut over eldre og syke

Avslutningsvis ba Sandberg om at myndighetene sørger for at prosjektet kan fortsette som planlagt, slik at den halvparten av hjemmetjenestene som ikke har fått tilbudet, kan få det. Dette for å unngå forskjellsbehandling som kan gå ut over eldre og syke. Dette kan gjøres ved å sikre at staten fortsatt bidrar med to års gratis deltakelse finansiert over statsbudsjettet før man går over til selvkost. 

 

 

Målet i prosjektet har vært å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statlig finansiert deltakelse i Noklus, før overgang til deltakelse til selvkost, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Hvis bevilgningen blir avviklet, vil 10 av 19 tidligere fylker motta bare delvis, eller ikke motta, noen subsidiert kompetanseheving på hjemmetjenestens laboratorievirksomhet. Det vil resultere i en betydelig skjevfordeling når de resterende fylkene nå selv må betale for noe andre har fått gratis.

 

Her finner du mer informasjon:

Stor støtte til at stortinget fortsatt skal bevilge penger til bedring av laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesten

Statsbudsjettet: Forslag om å avvikle bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet

Hjemmetjenesteprosjektet

 

Sist oppdatert: 05.11.2021 08:02:40