Stor støtte til at Stortinget fortsatt skal bevilge penger til bedring av laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesten

Stor støtte til at Stortinget fortsatt skal bevilge penger til bedring av laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesten

Publisert 28. oktober 2021 - oppdatert 28. oktober 2021

Noklus høster stor støtte fra ulike organisasjoner etter at det i forslag til statsbudsjett for 2022 foreslås å avvikle en bevilgning på 7,8 mill. kroner til et pågående prosjekt for å bedre laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesten. Organisasjonene er samstemte i at bevilgningen bør opprettholdes. 

Bryter med prinsippet om likeverdige helsetjenester i hele landet

Skulle avviklingen av bevilgningen bli et faktum, vil konsekvensen bli at kommunale hjemmetjenester i 10 av 19 tidligere fylker ikke får det samme tilbudet om toårig statsfinansiert deltakelse i Noklus som resten av landet. Dette bryter med prinsippet om gode og likeverdige helsetjenester i hele landet. 

Noklus høster støtte fra ulike organisasjoner

Etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt frem, og det fremkom at den forrige regjeringen foreslo å avvikle bevilgningen på 7,8 mill. kroner, har Noklus vært i kontakt med Diabetesforbundet, Fagforbundet, Legeforeningen, Nito, Pensjonistforbundet og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL), som alle stiller seg bak Noklus i arbeidet med å få forslaget reversert.

LHL overrasket over forslaget om å avvikle bevilgningen

Medisinsk sjef i LHL, Are Helseth, sier han er overrasket over at den forrige regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 foreslår å avvikle bevilgningen på 7,8 mill. kroner til å bedre laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesten. Han ser konsekvensene det vil ha for LHLs medlemmer.

"Mange av LHLs medlemmer har alvorlig hjertesykdom, lungesykdom, følgetilstander etter hjerneslag og annet, og mange vil ha liten mulighet til å forflytte seg selv og vil være bundet til hjemmet fast eller over lengre tid."

Are Helseth, medisinsk sjef i LHL

Are Helseth, medisinsk sjef i LHL

"Hver enkelts medisinske situasjon vil kreve oppfølging fra helsetjenesten i hjemmet for å kontrollere vitale funksjoner og sørge for riktige medisiner i riktige doser", sier Helseth. 

Blodprøveanalyser vil være avgjørende

Are Helseth påpeker at blodprøveanalyser vil være avgjørende i scenariet beskrevet over. "At prøven tas riktig og analyseres riktig, styrer situasjonen for den enkelte videre. En falsk positiv prøve vil kunne føre til overbehandling og bivirkninger. En falsk negativ prøve kan føre til at pasienten mister muligheten for riktig behandling", sier Helseth.

Retten til faglig dokumentert kvalitet på prøvetaking bør gjelde hele helsetjenesten

Are Helseth understreker at retten til faglig dokumentert kvalitet på prøvetaking og analyse bør være like stor i disse sammenhenger som i alle andre deler av helsetjenesten. "En avslutning av prosjektet nå vil bety at kommuner i 10 av 19 tidligere fylker ikke får hjelp til å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten. Dette vil gi ulik kvalitet med mulige konsekvenser som de vi har beskrevet", avslutter Helseth.

Høring i Stortinget

Noklus er én blant flere organisasjoner som har fått plass på helse- og omsorgskomiteens budsjetthøring torsdag 4. november.

Her finner du mer informasjon:

Statsbudsjettet: Forslag om å avvikle bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet

Hjemmetjenesteprosjektet

 

Sist oppdatert: 28.10.2021 09:18:33