Bruk av opplæringsplan

Noklus opplæringsplan hjelper å oppfylle krav i forskrift

Publisert 2. september 2020 - oppdatert 19. oktober 2020

"Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten" stiller blant annet krav til at leder skal ha oversikt over kompetanse og behov for opplæring. Ved å bruke Noklus sin opplæringsplan kan dere oppfylle dette kravet for laboratorievirksomheten. Vi har snakket med sykepleier ved et sykehjem som har brukt opplæringsplanen i flere år.


God erfaring med opplæringsplaner

Sykepleier Jorunn Rinde jobber ved Telemarks største sykehjem; Gulset sykehjem og bokollektiv i Skien. Sykehjemmet har 121 senger og rundt 40 sykepleiere ansatt. Her har de god erfaring med bruk av Noklus sin opplæringsplan. "Vi har i hvert fall brukt opplæringsplanen de årene jeg har vært laboratorieansvarlig ved sykehjemmet, og det nærmer seg fire år nå", forteller hun.

Jorunn er laboratorieansvarlig for sykehjemsdelen, og er den som i all hovedsak lærer opp de nyansatte og sørger for at opplæringsplanen følges og fylles ut. Hun sørger også for at opplæringsplanene arkiveres i perm på laboratoriet. På denne måten har sykehjemmet oppfylt kravet i paragraf 6f om dokumentasjon av kompetanse i "Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten" i forhold til laboratorievirksomheten. 

Sykehjemmet har også opplæringsplaner for andre deler av driften. 


Ulik opplæring til ulike grupper

På Gulset sykehjem får nye sykepleiere og vernepleiere opplæring i CRP, glukose, urinprøvetaking og strimmeltest, samt FOB-tester. Noen av hjelpepleierne får opplæring i forhold til glukosemåling.

Selv om hjelpepleierne ikke rekvirerer urinprøver, så oppfordres de til å gjennomføre Noklus sine e-læringskurs om urinprøver. På denne måten får de kunnskap om indikasjoner for urinprøvetaking, og forståelse for når det ikke er behov for å ta urinprøve. Dette gjøres for å fremme samarbeid og forståelse mellom yrkesgruppene. "Økt kunnskap hos alle yrkesgrupper, kan etter min mening også øke interessen for og gleden over den jobben de utfører", sier Jorunn.

Laboratorieansvarlig sykepleier, Jorunn Rinde, synes opplæringsplanen hjelper henne å systematisere opplæringen.

Opplæringsplanen hjelper oss å holde oversikt

En opplæringsplan er et godt verktøy for å sikre at alle får lik opplæring. Jorunn Rinde bekrefter at planen gjør det lettere for henne å holde oversikt over hvem som har fått opplæring. Ved å benytte planen systematisk i opplæringen, vet hun at alle nyansatte har gjennomgått og fått trent på utførelse av analyseprosedyrene. "God og systematisk opplæring setter de nyansatte i stand til å utføre oppgaver korrekt på egen hånd, og det sikrer at de vet hvor de kan finne fram prosedyrer og annen hjelp", avslutter Jorunn Rinde. 


Opplæringsplanen er nå lettere tilgjengelig på "Min side"
Noklus har akkurat lansert en ny meny-knapp på "Min side" som heter "Opplæring og kompetanse". Her har vi samlet dokumenter og verktøy som omhandler opplæring/kompetanse. Her ligger foreløpig en opplæringsplan som kan skrives ut for utfylling, og et forslag til en funksjonsbeskrivelse for laboratorieansvarlig. I tillegg har vi laget en helt ny sjekkliste som kan benyttes ved interne revisjoner av laboratorievirksomheten ved legekontor og sykehjem. 


Hensikten med å flytte disse dokumentene fra laboratorieprosedyrene til en egen meny, er å øke tilgjengeligheten til dem. Dermed blir det lettere for Jorunn og alle andre med ansvar for opplæring å bruke disse aktuelle dokumentene.

Sist oppdatert: 19.10.2020 14:24:10