Informasjonsmateriell >
Kurskalender >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Percentiler- og Flaggerprogram >

Aktuelt fra Noklus

Månedens tema, desember: "Det svakeste ledd?"
Månedens tema, desember: "Det svakeste ledd?" Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Denne gangen har vi funnet fram en plakat som vi første gang presenterte i 2014. Bildet passer godt til julemåneden, og budskapet er alltid aktuelt! Alle ledd i prøveprosessen er viktige for å komme fram til riktig prøveresultat.

Les mer > >

Prøvesvar fra hemolyserte blodprøver rapporteres svært forskjellig
Prøvesvar fra hemolyserte blodprøver rapporteres svært forskjellig Prøvesvarene kan være falsk for høye eller for lave, og er den vanligste årsaken til at blodprøver avvises i laboratoriet. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry Laboratory Medicin (CCLM), ser artikkelforfatterne fra et nordisk hemolyseprosjekt nærmere på håndtering av hemolyserte serumprøver i medisinsk biokjemiske laboratorier. Les mer > >

Strengere krav til HbA1c-instrumenter
Strengere krav til HbA1c-instrumenter En stadig forbedring av analysemetodene gjør at kvalitetskravene som ble satt til HbA1c-instrumentene i 2012 nå er for vide. Noklus har derfor vedtatt å snevre inn kvalitetskravene til HbA1c-instrument som benyttes til diagnostikk av diabetes.
Les mer > >

Ny SKUP-rapport: cobas b 101 CRP
Ny SKUP-rapport: cobas b 101 CRP Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av cobas b 101 for måling av CRP. Rapporten gir en nøytral vurdering av analysekvaliteten og brukervennligheten til cobas b 101 CRP, både i bruk under optimale forhold av erfarent laboratoriepersonell og under reelle forhold av brukere i primærhelsetjenesten.​ Les mer > >

Hva gjør du om pasienten nekter å ta blodprøve?
Hva gjør du om pasienten nekter å ta blodprøve? Dette spørsmålet stilles i spalten "Fra laben" i nyeste utgave av Helsesekretæren. Laboratoriekonsulent Randi Rekkebo tar opp dette viktige temaet som handler om blodprøvetaking og tvang, og leseren får blant annet tips til hvordan man kan trygge et barn som er redd for blodprøvetaking. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen