Sommerpraten, Johan Sverdrup feltsenter

Sommerpraten: Hvordan er det å jobbe som sykepleier offshore?

Publisert 3. juli 2024 - oppdatert 4. juli 2024

Foto: Privat

Ikke alle legekontor har tilhold på fast landjord. På oljeplattformene er det egne helsekontor, og også disse benytter seg av Noklus sine tjenester. Vi har tatt en prat med to av sykepleierne på Johan Sverdrup feltsenter, og de forteller om hvordan hverdagen på et helsekontor ute i havet ser ut. 

Johan Sverdrup feltsenter

Ann-Elisabeth Sandheden og Thore Giskegjerde er to av seks HMS-ledere/sykepleiere på Johan Sverdrup feltsenter. Johan Sverdrup er det nyeste tilskuddet på norsk sokkel, og er et feltsenter bestående av fem plattformer. Den ene plattformen (LQ) har en sengekapasitet på 450, og i tillegg finnes det 110 vendbare senger som kan benyttes ved behov.

I prosjektfasen var vi oppe i 1300 personer på feltsenteret. Vi hadde da flotell liggende for å kunne huse alle.

Helsekontoret blir driftet av en HMS-leder (sykepleier) med støtte fra SAR-sykepleier (redningstjenesten). Sykepleierne på Johan Sverdrup roterer mellom HMS/hospitalarbeid første uken, for så å gå over på SAR den andre uken offshore.

Analyserepertoar som ved et legekontor 

Alle sykepleiere går 2-4-rotasjon med kjernetid mellom kl. 07-19. Vi må være tilgjengelige 24-7 for konsultasjoner og akutte hendelser.

Helsekontoret er utstyrt med mulighet for måling av Hb, glukose, CRP, urin strimmel- og hCG-test samt StrepA-test.

Under covidpandemien ble helsekontoret utrustet med Vivalytic for testing med PCR SARS CoV-test, i tillegg Covid antigen hurtigtest.


Helsekontoret er sentral plassert

Helsekontoret har en god lokasjon i boligkvarteret, og har tilkomst med heis fra prosessområdet og helt opp til helidekk. Nødhospitalet er i direkte tilknytning til helsekontoret.

Vi har også plassert ut akuttmedisinsk utstyr med blant annet mulighet for analyse av glukose på Drillerplattformen som ligger lokalisert midt i feltsenteret. Lange avstander med gangbroer mellom hver installasjon gjør at behovet for utplassert utstyr er til stede. Det er ca. 1,1 km å gå fra LQ- til P2-plattformen!
Ann-Elisabeth Sandheden og Thore Giskegjerde på laboratoriet. Foto: Privat

Ann-Elisabeth Sandheden og Thore Giskegjerde på laboratoriet. Foto: Privat

Fokus på vedlikehold av kompetansen - også i laboratoriearbeidet

Initielt ble sykepleierne opplært via et grunnkurs på land, og dette ble gjennomført av laboratorierådgiver i Noklus. For å vedlikeholde kompetansen innenfor laboratoriearbeidet benytter vi Noklus sine e-læringskurs. Alle prosedyrer og oppdateringer fra Noklus ligger jo tilgjengelig på Noklus sin hjemmeside, ved å logge inn på profilen vår på "Min side", forteller de.

De kan også fortelle at Equinor har individuell Cams-profil, som er en kompetansematrise for å dokumentere kunnskap, og der ligger Noklus inne som et av kompetansemålene.

Vi mottar biologisk materiale for kontroll og analyserer dette. Og vi har god oppfølging og dialog med laboratorierådgiverne når det gjelder de interne kvalitetskontrollene.

En typisk arbeidsdag på helsekontoret

Vi har avsatte tidsrom for konsultasjonstid morgen og ettermiddag, og da gjennomfører vi blant annet helsesjekker. Dette kan være sjekk av nyansatte, dem som skal på nattarbeid og av innsatslag som skal ha en beredskapsoppgave offshore. Helsesjekk med audiometri og spirometri er også en del av arbeidsoppgavene.

Vi har også oppfølging av HMS-arbeid med fokus på støy, kjemikalier, ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø.  

Hver uke har vi undervisninger i førstehjelp for de ulike lagene på plattformene, samt at vi deltar i plattformøvelser med ulike scenarioer. Vi har også støttesamtaler ved behov. 

Andre uken er på SAR

Den siste uken offshore er vi på SAR, og da er vi i beredskap 24-7. Denne uken er det trening med redningsmann med tanke på akuttmedisinsk behandling og prosedyrer. Det er også heistrening med SAR-crew, og vi blir da vinsjet ned på båt eller til sjø.

Vi dekker områdeberedskap Sør som innbefatter ca. 20 plattformer på norsk sektor og ca. 20 plattformer på engelsk sektor. I tillegg dekker vi opp for fartøy/skip som befinner seg i vårt dekningsområde.
Vi gjennomfører også besøksturer for å synliggjøre vår tjeneste og trene mot de ulike installasjonene. I tillegg har vi høy fokus på CRM (Crew Resource Management) og bruker mye tid på crewbrief både før og etter trening/skarpe oppdrag.

På SAR har vi kun mulighet for å analysere blodsukker i tillegg til alle vitale parametre.
Giskegjerde og Sandheden klare for SAR. Foto: Privat

Giskegjerde og Sandheden klare for SAR. Foto: Privat

Har dere noen gode tips å dele med andre Noklus-deltakere?

"Hold god orden og ryddighet på laboratoriet! Og sørg for en god handover for oppfølging/oppdatering av arbeidsoppgaver inn mot laboratoriearbeidet", avslutter Sandheden og Giskegjerde. 

 

Vi takker for praten og ønsker alle ved Johan Sverdrup feltsenter en god sommer!

Sist oppdatert: 04.07.2024 12:18:40