Helsesekretærlinjen, Åsane videregående skole

Nyttig at fremtidens helsesekretærer introduseres for Noklus allerede i utdanningen

Publisert 20. juni 2024 - oppdatert 20. juni 2024

Det er ikke bare legekontor og sykehjem som er deltakere i Noklus. Utdanningsinstitusjoner kan også delta i organisasjonen vår, og vi har snakket med to lærere ved en helsesekretærlinje som benytter seg av tilbudet de får gjennom deltakelse i Noklus. De er enige om at hjelpemidler fra Noklus er en god støtte i laboratorieundervisningen, til glede og nytte for både dem som lærere og elevene. 


Lærere med lang og bred erfaring

Helsesekretærlinjen ved Åsane videregående skole har deltatt i Noklus i mange år, og Anita Turøy og Kjersti Kyrkjebø har lang erfaring som lærere ved helsekretærutdanninger. 

Anita er utdannet bioingeniør, og har jobbet ved laboratoriet Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. Hun har mastergrad, der masteroppgaven har fokus på kommunikasjon mellom bioingeniør og pasient ved blodprøvetaking.  

Jeg likte godt å ha studenter da jeg jobbet som bioingeniør. Jeg ble nysgjerrig og interessert i læring, og tok derfor flere års utdanning i pedagogikk. Nå har jeg jobbet som lærer ved helsesekretærutdanningen i videregående skole siden 2010. (Anita Turøy)

Kjersti Kyrkjebø er utdannet yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Hun har siden 2011 jobbet som lærer, med største del av undervisningen på helsesekretærlinjen. 

Kjersti Kyrkjebø og Anita Turøy. Foto: Privat

Kjersti Kyrkjebø og Anita Turøy. Foto: Privat

Med tidligere utdanning som helsesekretær, samt praksis fra yrket både i privatklinikk og fastlegekontor, er det ekstra kjekt å kunne dele erfaring og kunnskap med fremtidige helsesekretærer. (Kjersti Kyrkjebø)

Litt om helsesekretærlinjen ved Åsane videregående skole

Skolen ligger sentralt i Åsane, nord for Bergen sentrum, og holder til i moderne lokaler i et bygg som ble ferdigstilt i 2020. Hvert år utdannes det ca. 40-45 helsesekretærer fra Åsane videregående skole. For tiden er det én ordinær klasse og to typer voksenopplæringsklasser.

En autorisert helsesekretær har en beskyttet tittel og de nødvendige kvalifikasjoner for å utføre yrket forsvarlig. Det er kun yrkesfaglig utdanning fra videregående skole som gir autorisasjon som helsesekretær.

Ettersom skolen er den eneste i Vestland fylkeskommune som utdanner autoriserte helsesekretærer har vi elever fra hele fylket.


Solgløtt - skolens eget fiktive legekontor

I lokalene til helsesekretærlinjen har de et fiktivt legekontor som heter Solgløtt. Der er det eget laboratorium, skiftestue, undersøkelsesrom og venterom med resepsjon for opplæring. Dette er høyt verdsatt av både lærerne og elevene, ettersom praktiske øvelser og prosedyrer er en stor del av utdanningen.

På Solgløtt legekontor bruker vi informasjonssplakater og hjelpemidler som et vanlig legekontor. Elevene følger Noklus sine retningslinjer både når det gjelder prosedyrer innenfor kvalitetsarbeid, hygienisk prinsipp, smittevern og blodprøvetaking.
Elevene får praktisk øvelse i blant annet blodprøvetaking på sitt eget fiktive legekontor, Solgløtt. Foto: Privat

Elevene får praktisk øvelse i blant annet blodprøvetaking på sitt eget fiktive legekontor, Solgløtt. Foto: Privat

Blodprøvene sentrifugeres. Foto: Privat

Blodprøvene sentrifugeres. Foto: Privat

Det fiktive legekontoret er innredet som et vanlig legekontor. Foto: Privat

Det fiktive legekontoret er innredet som et vanlig legekontor. Foto: Privat

Analyseinstrumentene kontrolleres med både interne og eksterne kvalitetskontroller. Foto: Privat

Analyseinstrumentene kontrolleres med både interne og eksterne kvalitetskontroller. Foto: Privat

Laboratorieprosedyrene på "Min side" er pensum for elevene. Foto: Privat

Laboratorieprosedyrene på "Min side" er pensum for elevene. Foto: Privat

Laboratoriearbeid er nevnt i to av kompetansemålene i læreplanen for helsesekretærutdanningen

Helsesekretærlinjen benytter seg av de verktøyene de har tilgjengelig på Noklus sin hjemmeside og "Min side", og analyseprosedyrene for aktuelle analyser er oppført som pensum. Elevene har også vurderinger på prosedyrer. 

I tillegg benytter vi e-læringskursene som ligger på "Min side". Disse er veldig populære blant elevene, og de liker denne måten å lære på. De får da mer variasjon i læringen. Vi får også tilbud om besøk fra Noklus, og da kommer laboratorierådgiver Hilde-Kristin Rondestveit og holder foredrag for en eller flere klasser. De får da en innføring om Noklus, interne og eksterne kvalitetskontroller og hva Noklus ellers kan tilby.

Vi bestiller også Nokluskontroller til analysene våre, slik at elevene får analysere disse, og se på resultatene når resultatrapporten kommer. Dersom det er noe i prosedyrene som elevene lurer på, hender det at noen av dem legger inn kommentar/spørsmål. Da er det stas når tilbakemeldingen kommer fra Noklus. (Anita)

Utdanningsdirektoratet har en læreplan for helsesekretærutdanningen som beskriver hva elevene skal kunne, etter endt utdanning. I det tredje kompetansemålet står det at eleven skal kunne utføre laboratoriearbeid. I det sjette kompetansemålet står det at eleven skal kunne bruke og utføre intern og ekstern kvalitetskontroll (www. udir.no)

Nyttig at elevene er kjent med Noklus når de kommer ut i praksis

Når elevene skal i praksis på legekontor, og senere ut i arbeidslivet, er de godt kjent med hjelpemidlene som finnes fra Noklus. Dette er til nytte både for den nyutdannede, for arbeidsplassen og for Noklus - og er et fint eksempel på Noklus din visjon "Sammen for god kvalitet".

Vi vil absolutt på det varmeste anbefale tilsvarende utdanninger å delta i Noklus. Det er svært godt hjelpemiddel i laboratorieundervisningen. Noklus oppdaterer prosedyrene etter hvert som det er noe nytt. Å tilby e-læring, analyse av eksterne kontroller og besøk fra Noklus er ekstra bonus for en en lærer.

 

Referanser 

Lastet ned den 10.05.24 fra https://www.udir.no/lk20/hse03-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv477 
Lastet ned den 16.05.24 fra https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/7338/masteroppg-Anita-R-Tur%C3%B8y.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
https://www.delta.no/yrke/helsesekret%C3%A6rforbundet-i-delta/l%C3%B8nn-og-avtaler/autorisasjon-for-helsesekretrer 
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/helsesekretaer 

Sist oppdatert: 20.06.2024 08:00:21