Hvordan er rutinene for pre- og postanalyse?
27.juni 2024

Årlig gjennomfører Noklus en teoretisk utsendelse som sendes elektronisk, og som omhandler det som skjer med laboratorieprøver før og etter analysering. Underveis i utsendelsen kommer Noklus’ gjeldende anbefalinger og informasjon om hva Noklus kan tilby/hjelpe deltakeren med.

Nyttig at fremtidens helsesekretærer introduseres for Noklus allerede i utdanningen
20.juni 2024

Det er ikke bare legekontor og sykehjem som er deltakere i Noklus. Utdanningsinstitusjoner kan også delta i organisasjonen vår, og vi har snakket med to lærere ved en helsesekretærlinje som benytter seg av tilbudet de får gjennom deltakelse i Noklus. De er enige om at hjelpemidler fra Noklus er en god støtte i laboratorieundervisningen, til glede og nytte for både dem som lærere og elevene. 

Innkjøp av nytt analyseinstrument? Søk informasjon fra SKUP!
17.juni 2024

Legekontoret du jobber på skal kjøpe nytt instrument for måling av HbA1c, og du har fått i oppgave å undersøke hvilket analyseinstrument dere burde kjøpe inn. Hvor begynner du å skaffe informasjon?

Problemstillingen over er velkjent. Hvordan finner man relevant og pålitelig informasjon om kvaliteten og brukervennligheten til tilgjengelige instrumenter i en travel arbeidshverdag?

Nytt e-læringskurs! "Kvalitetssikring av pasientnære analyser"
12.juni 2024

Kvalitetssikring av pasientnære analyseinstrumenter er avgjørende for å sikre pålitelige prøvesvar og ivareta pasientsikkerheten. Det er et viktig bidrag til riktig oppfølging og behandling av pasientene. Vårt nye e-læringskurs gir deg nødvendige verktøy og kunnskap for å sikre god kvalitet på pasientnære analyser.