Nytt e-læringskurs! "Kvalitetssikring av pasientnære analyser"

Nytt e-læringskurs! "Kvalitetssikring av pasientnære analyser"

Publisert 12. juni 2024 - oppdatert 12. juni 2024

Kvalitetssikring av pasientnære analyseinstrumenter er avgjørende for å sikre pålitelige prøvesvar og ivareta pasientsikkerheten. Det er et viktig bidrag til riktig oppfølging og behandling av pasientene. Vårt nye e-læringskurs gir deg nødvendige verktøy og kunnskap for å sikre god kvalitet på pasientnære analyser.

Hva vil du lære?  

Kurset gir deg innsikt i alle aspekter ved kvalitetssikring av pasientnære analyser. Du vil lære å bruke prosedyrer og få innblikk i hvordan du sikrer riktig utførelse av analysene. Videre lærer du hvordan du overvåker kvaliteten og avdekker feil ved hjelp av analytiske kvalitetskontroller. Kurset inneholder også en praktisk pasienthistorie som knytter det du lærer til egen arbeidshverdag. 

Ved fullført kurs vil du motta et kursbevis som dokumenterer dine ferdigheter og kunnskaper.  

Tidsbruk  

Kurset er designet for å passe inn i en hektisk hverdag og kan gjennomføres på ca. 20 minutter. Samtidig er det fleksibelt, og kan gjennomføres på dine vilkår. Blir du avbrutt, kan du fortsette på et senere tidspunkt.   

Hvem passer kurset for?  

Kurset har et viktig budskap til alle som utfører pasientnære analyser. Nå som sommeren nærmer seg, vil kurset være ideelt for ferievikarer. Studenter som ønsker å øke sin forståelse av kvalitet på laboratorieprøver, vil også ha stor nytte av kurset. 

Hvor finner du kurset? 

Logg deg på Min side. Du finner kurset sammen med våre andre e-læringskurs under menyknappen E-læring. 

 

Sist oppdatert: 12.06.2024 12:53:45