Kasuistikk om tester for okkult blod i avføring

Kasuistikk om tester for okkult blod i avføring

Publisert 26. mai 2021 - oppdatert 3. august 2023

I dag sender Norsk forening for allmennmedisin ut en e-post til sine medlemmer, der allmennlegene oppfordres til å svare på en kort kasuistikk fra Noklus. Denne omhandler bruk av tester for okkult blod i avføring. 

Kasuistikker illustrerer nytteverdien av laboratoriediagnostikk

Noklus har flere ganger sendt ut pasienthistorier for å illustrere nytteverdien av vanlig brukte laboratorieprøver og prosedyrer.

Kasuistikken vi sender ut denne gangen, omhandler altså bruk av tester for okkult blod i avføring. Her får allmennlegene presentert fire korte sykehistorier med påfølgende spørsmål om egen bruk av testene, etterfulgt av oppdatert fagstoff om emnet.

Hvorfor gjør vi dette?

Hensikten med å be allmennlegene om å svare på denne kasuistikken, er å kartlegge faktisk bruk av testene per i dag, og hva som styrer valget av test. I tillegg ønsker vi å formidle oppdatert kunnskap om de ulike testene, deres indikasjoner og tolkning. 

Årets tema i Noklus er nettopp «Blod i avføring», og resultater fra denne kasuistikken hjelper oss å tydeliggjøre hvilken informasjon vi må fokusere på å formidle ut for å øke kunnskapen om temaet.

Vi har sendt ut en del kasuistikker i årenes løp, disse har vi samlet under "Kasuistikker for leger".

Sist oppdatert: 03.08.2023 10:02:01