Antigen hurtigtest - ny utprøving gjennomført

Antigen hurtigtest - ny utprøving gjennomført

Publisert 25. februar 2021 - oppdatert 3. august 2023

Noklus har nå gjennomført utprøving av Roche sin SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (SD Biosensor/Roche), som er én av de to antigen hurtigtestene for covid-19 som helsemyndighetene kjøpte inn for å sikre nasjonal testkapasitet. Noklus har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert denne hurtigtesten.

Hurtigtester gir raske svar, men er er mindre følsomme enn PCR

Hurtigtester er generelt mindre følsomme enn PCR-metoden, og det er altså større sjanse for ikke å fange opp alle som faktisk er smittet. Likevel har hurtigtestene den store fordelen at de gir svar i løpet av 15 minutter. Dette kan være viktig f.eks. i en utbruddsituasjon, der man ønsker raskest mulig å isolere smittede og starte smittesporing for å begrense videre spredning av viruset.

Analysekvaliteten er like god som for Abbot sin hurtigtest

Resultatene viste, som forventet, at hurtigtesten hadde en lavere sensitivitet enn PCR. Resultatene var likevel gode, og vi kan slå fast at denne testen har like god analysekvalitet som Abbot sin hurtigtest. Derfor konkluderer vi med at SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (SD Biosensor/Roche) også trygt kan brukes i de kliniske situasjonene der Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av antigen hurtigtester. Les mer på Folkehelseinstituttets hjemmeside - www.fhi.no

Avgjørende innsats fra Bergen legevakt

Innsatsen til Bergen legevakt var avgjørende for å gjennomføre evalueringen. Deltakere ble rekruttert både på teststasjonen ved Bergen legevakt, og under utbruddet i Ulvik. Totalt ble 382 nærkontakter av kjente smittetilfeller testet parallelt med SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (SD Biosensor/Roche) og PCR-metoden.

Her kan du lese rapporten - "Evaluation of the SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test"

Her har vi samlet informasjon fra oss vedrørende Koronavirus - covid-19.

Sist oppdatert: 03.08.2023 10:24:03