Handlingsplan for allmennlegetjenesten

Systematisk arbeid med kvalitetsforbedring er ett av tiltakene i ny handlingsplan

Publisert 15. mai 2020 - oppdatert 15. mai 2020

Helse- og omsorgsdepartementet presenterte denne uken ny handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Planen inneholder 17 tiltak, der ett av dem er å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten og det systematiske arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. 

Noklus nevnt som aktør i utforming av kvalitetssystem

Handlingsplanen påpeker at det er et behov for en systematisk og samlet satsing på kvalitetsarbeid i allmennlegetjenesten. Helsedirektoratet får i oppdrag å vurdere hvordan et nasjonalt system for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i fastlegeordningen og øvrig allmennlegetjeneste kan utformes. Det er gledelig at Noklus er nevnt som relevant samarbeidspartner, sammen med blant annet Folkehelseinstituttet (FHI), Legeforeningen og Senter for kvalitet i legekontor (SKIL). 

Noklus har siden oppstarten i 1992 jobbet systematisk med kvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i primærhelsetjenesten, og har dermed god forutsetning for å bidra i dette arbeidet. 

Kvalitetsarbeidet må integreres i daglig drift

Formålet til det planlagte kvalitetssystemet er å heve kvaliteten på tjenestene til pasienter og brukere i kommunen, og til å støtte opp under krav i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Det legges også vekt på at kvalitetsarbeidet må integreres i den daglige driften, og lokalt arbeid med kvalitetsforbedring bør stimuleres og etterspørres av kommunen. 

Her kan du lese hele handlingsplanen: Handlingsplan for allmennlegetjenesten, 2020-2024

Sist oppdatert: 15.05.2020 14:25:45