Ledig engasjement som avdelingsingeniør

Ledig 50 % engasjementsstilling i Noklus ut 2020

Publisert 5. juni 2020 - oppdatert 5. juni 2020

Vi har ledig en 50 % engasjementsstilling som avdelingsingeniør med varighet ut 2020. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være å organisere og gjennomføre utprøvinger av hurtigtester for påvisning av antistoffer mot SARS-CoV-2, men også utprøvinger av annet pasientnært utstyr kan bli aktuelt.

Oppgavene vil bl.a. innebære kontakt med utstyrsleverandører, analytisk arbeid, databearbeiding og rapportskriving. Rapportene skrives på engelsk. Noklus har også sekretariatet for Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP). Bistand til drift av sekretariatet for SKUP vil også ligge til stillingen. Du kan lese mer om SKUP på deres hjemmeside, www.skup.org

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stillingen kreves bioingeniørutdanning. Praksis fra medisinsk laboratorium og erfaring fra kvalitetsarbeid med pasientnært utstyr, samt kunnskap i statistikk og metodeevaluering vektlegges.

Arbeidssted for stillingen er Noklus hovedkontor, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen. Søknadsfrist er 20. juni 2020, og det er ønskelig med tiltredelse medio august 2020.

Du finner full utlysningstekst på webcruiter, og her kan du også legge inn søknad. Engasjement for avdelingsingeniør - 50 % ut 2020.

Kontaktpersoner:

Leder i Noklus, Sverre Sandberg. Han kan nås på mobil 970 92674 eller e-post sverre.sandberg@noklus.no

Seksjonsleder i SKUP, Anne Christin Breivik. Hun kan nås på  telefon 55 97 95 32 eller e-post: anne.breivik@noklus.no 

 

Sist oppdatert: 05.06.2020 14:20:36