Lunsjwebinar med aktuelle tema

Stor oppslutning om lunsjwebinar

Publisert 26. november 2020 - oppdatert 26. november 2020

Nylig arrangerte Noklus, i samarbeid med flere, lunsjwebinar for sykehjem, hjemmetjenester og rehabiliteringssentre. 180 deltakere fikk informasjon om antigen hurtigtester for sars-CoV-2 og laboratorieprøver ved diabetes og akutte infeksjoner. Flere lunsjwebinar kan komme framover, så følg med! 

Lunsjwebinaret den 19. november ble arrangert av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester, Noklus, Sykehjemlegenettverket/Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin og Fylkesmannen i Innlandet. I denne saken kan du lese hva deltakerne på webinaret fikk høre om, og du finner også lenke til presentasjonene til de to foreleserne. 

Antigen hurtigtester for sars-CoV-2
Antigen hurtigtester er et svært aktuelt tema. Overlege i Noklus, Mette Christophersen Tollånes, ga innledningsvis oversikt over hvilke tester som finnes, hva som påvises (antigen eller antistoff), bruksområde og ytelse. Det er knyttet stor interesse til de nye antigen hurtigtestene som helsemyndighetene i Norge har kjøpt inn. De kan potensielt spare helsevesenet for tid og ressurser, og smittesporing kan igangsettes tidligere enn ved bruk av PCR, som er gullstandard for påvisning av viruset.  


Noklus er involvert i utprøving og evaluering av disse hurtigtestene. Spørsmålet er om de er sensitive nok og i hvilke situasjoner de skal brukes. Utprøvingen foregår i Oslo og ved smitteutbrudd forskjellige steder i landet, og skal være ferdig i løpet av november. Folkehelseinstituttet jobber parallelt med retningslinjer for bruk, som vil være klare når utprøvingen avsluttes.

Presentasjon: Antigen hurtigtester for sars-CoV-2

Laboratorieprøver ved diabetes og akutte infeksjoner

Bruk av laboratorieprøver ved diabetes og akutte infeksjoner er et tema som stadig er aktuelt. Overlege i Noklus, Svein Ivar Fylkesnes, brukte resultater fra tidligere utsendte kasuistikker fra Noklus i sin presentasjon. Fylkesnes kom med anbefalinger til hvordan det kan samarbeides om lokale rutiner for å avklare roller og ansvar ved bruk av laboratorieprøver.

Ved diabetes bør det utarbeides individuell plan for glukosemåling, behandlingsmål og resultat som krever tiltak. Se eksempel under. 

Plan for oppfølging av diabetes

Glukosemåling: fastende kl. 09, før insulin kl. 18 og ekstra måling hvis glukose ≤6,0/>18.

Behandlingsmål: Symptomfrihet. HbA1c 58-69. Glukose fastende 7-10 og for resten av døgnet 7-14.

Tiltak: Glukose kl 18 4,0-6,0 gi 50 % dose insulin og <4,0 utsette dose insulin.

Eksempel på plan for oppfølging av diabetes for eldre skrøpelig pasient i sykehjem som bruker langtidsvirkende insulin hver kveld.

Ved akutte infeksjoner i sykehjem bør det være tilgjengelig CRP, urinstrimmel, test for covid-19 og mikrobiologiske prøver.

Presentasjon: Laboratorieprøver ved diabetes og akutte infeksjoner


Prosedyrer og e-læringskurs tilgjengelig

Noklus har laget prosedyrer for "Klinisk bruk av pasientnære analyser" og e-læringskurs om CRP, urinprøver og covid 19. E-læringskurs om covid-19 er fritt tilgjengelig på Noklus sin hjemmeside, mens de andre kursene er tilgjengelige for deltakere ved å logge inn på "Min side", www.noklus.no. 

Sist oppdatert: 26.11.2020 08:42:21