Deltakere i Noklus bruker sin vanlige innlogging på "Min side" for å ta kursene.

E-læringskurs covid-19

Vi har to e-læringskurs om covid-19

Deltakere i Noklus bruker sin vanlige innlogging på "Min side" for å ta kursene.

De som ikke er deltakere i Noklus, kan bruke denne innloggingen (gjelder begge kurs) "Min side":

Brukernavn: elæring

Passord: kursforalle

E-læringskurs om bruk av laboratorieprøver ved covid-19

Noklus har utarbeidet et e-læringskurs om bruk av laboratorieprøver ved covid-19. Kurset drøfter praktisk bruk av både PCR-test for SARS-CoV2 og serologiske tester for covid-19.

Målgruppe: Allmennleger og sykehjemsleger. I tillegg vil kurset også være nyttig for leger med smittevernoppgaver, som kommuneoverleger.

Godkjenning: Kurset er godkjent som to timers valgfritt kurs til spesialiteten allmennmedisin. 

Her kan du lese mer om e-læringskurset "Covid-19 - e-læring for leger - nå som tellende kurs".

E-læringskurs om prøvetaking ved covid-19

Noklus har utarbeidet et e-læringskurs som tar for seg prøvetakers rolle ved covid-19. 

Kurset gir praktisk opplæring i hvordan gjennomføre prøvetaking fra øvre luftveier til covid-19. I tillegg omtales laboratorieprøvers betydning i arbeidet med covid-19, hvordan få på plass testrutiner og hurtigtest for antistoffer ved covid-19. 

Målgruppe:
Alle som skal gjennomføre prøvetaking ved covid-19


Her kan du lese mer om e-læringskurset "Prøvetaking ved covid-19".