Antigen hurtigtester

Noklus bidrar ved utprøving av antigen hurtigtester

Publisert 12. november 2020 - oppdatert 12. november 2020

Helsedirektoratet har invitert Noklus med i gruppen som evaluerer antigen hurtigtester som myndighetene har kjøpt inn. Utprøvingen er allerede godt i gang i Oslo. Noklus er bedt om å bidra når andre smitteutbrudd i landet skal inkluderes i utprøvingen, og vil da blant annet bidra med opplæring og veiledning av personale ved de aktuelle teststasjonene.

Noklus er i gang med sitt bidrag til utprøvingen

Tre laboratoriekonsulenter har allerede bidratt med opplæring av personale ved tre ulike smitteutbrudd rundt om i landet, og flere av våre laboratoriekonsulenter står klar til å "rykke ut" dersom Helsedirektoratet ønsker å inkludere flere smitteutbrudd i utprøvingen.

Skal kunne påvise aktuell infeksjon

I motsetning til antistoff hurtigtestene, som bare kan påvise tidligere gjennomgått infeksjon, kan antigen hurtigtester påvise aktuell infeksjon med SARS-CoV-2.  Det er kjent at hurtigtestene er mindre følsomme enn PCR, men akkurat hvor gode de er, vil evalueringen kunne bidra til å gi svar på. Dernest vil helsemyndighetene komme med anbefalinger om riktig bruk av antigen hurtigtester. Hurtigtestene er billige, enkle å utføre og gir svar etter cirka 15 minutter, og mange håper de kan bli et godt supplement til PCR i noen situasjoner.

Noklus og SKUP har egne utprøvinger

Noklus er også i gang med egne utprøvinger av to ulike antigen tester, dette i regi av SKUP - Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering. Her kan du lese mer om SKUP.

 

Sist oppdatert: 12.11.2020 11:12:39