Aktuelt fra Noklus

Hvordan er bruken av spirometri i allmennpraksis?
27.november 2020

Det ønsket Noklus, i samarbeid med Norsk Forening for Allmennmedisin (Faggruppe for astma og kols), Lunger i Praksis og Norsk Forening for Lungemedisin, å finne ut. Kasuistikken (undersøkelsen) ble utarbeidet høsten 2019 og sendt ut til allmennleger i Norge. Resultatene er nå publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Family Practice.

Stor oppslutning om lunsjwebinar
26.november 2020

Nylig arrangerte Noklus, i samarbeid med flere, lunsjwebinar for sykehjem, hjemmetjenester og rehabiliteringssentre. 180 deltakere fikk informasjon om antigen hurtigtester for sars-CoV-2 og laboratorieprøver ved diabetes og akutte infeksjoner. Flere lunsjwebinar kan komme framover, så følg med! 

Noklus støtter forslag om samarbeidsavtaler
16.november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i høst ut et forslag på høring, der de foreslår å legge til et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 6-2 første ledd. Forslaget innebærer å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester, og Noklus har nå sendt inn et høringssvar til dette.

Noklus bidrar ved utprøving av antigen hurtigtester
12.november 2020

Helsedirektoratet har invitert Noklus med i gruppen som evaluerer antigen hurtigtester som myndighetene har kjøpt inn. Utprøvingen er allerede godt i gang i Oslo. Noklus er bedt om å bidra når andre smitteutbrudd i landet skal inkluderes i utprøvingen, og vil da blant annet bidra med opplæring og veiledning av personale ved de aktuelle teststasjonene.