Månedens tema, mai 2024

Månedens tema, mai: "Behandling av kvalitetskontroller"

Publisert 1. mai 2024 - oppdatert 1. mai 2024

De analytiske kvalitetskontrollene er kontrollprøver for å sjekke at reagenser og analyseinstrumenter fungerer som de skal, samt at utførelse av analyseprosedyre er korrekt. For å stole på kvalitetskontrollene er det en forutsetning at kontrollene behandles korrekt før bruk. Vet du hvordan de ulike kontrollene skal blandes? 

Man skulle kanskje tro at det bare fantes én måte å blande kontrollene på, men slik er det nok ikke. Noen kvalitetskontroller skal blandes ved å vende dem opp-ned et gitt antall ganger, andre skal ristes og noen skal snurres. 

Informasjon om hvordan de ulike kvalitetskontrollene skal blandes finnes i laboratorieprosedyren til den aktuelle analysemetoden. Hver analyseprosedyre inneholder et eget avsnitt som heter Kvalitetskontroll

Deltakere i Noklus har tilgang til prosedyrene ved å logge inn på "Min side". 

"Månedens tema" - plakat er en påminning om å blande kvalitetskontrollene på korrekt måte.
Klikk her for utskriftsvennlig plakat

Sist oppdatert: 01.05.2024 00:28:24