Månedens tema, april 2024

Månedens tema, april: "Lærer vi av våre feil?"

Publisert 1. april 2024 - oppdatert 1. april 2024

Kvalitetsforbedring er en evig runddans, der vi alltid kan strekke oss mot å bli bedre. Å lære av sine feil er en del av forbedringsarbeidet. Hvordan følger vi opp feil i praksisen? Griper vi muligheten til å lære av dem? 

"Månedens tema" - plakat har vi hentet fra arkivet, men den er stadig like aktuell.  

Å kjenne til feilene gir mulighet for felles læring

Et kvalitetssystem omfatter hvordan virksomheten planlegger, gjennomfører, evaluerer og følger opp sine aktiviteter. Å registrere, følge opp og korrigere avvik er en viktig del av kvalitetssystemet.

Ved å registrere og synliggjøre feil kan vi alle lære av dem, og forbedre praksisen. 

Hva gjør du om du oppdager feil i praksisen? 

Er det rom for å melde fra, og finnes det systemer for å registrere feil? 

Med denne "Månedens tema" - plakat oppfordrer vi til åpenhet for å lære av feil, og dermed tilstrebe forbedring!

Klikk her for utskriftvennlig versjon av plakaten. 

Sist oppdatert: 01.04.2024 00:15:54