Noklus med ulike bidrag under EQALM fagmøte i Lyon

Noklus med ulike bidrag under EQALM fagmøte i Lyon

Publisert 17. oktober 2023 - oppdatert 17. oktober 2023

The European Organization for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine (EQALM) er en paraplyorganisasjon for europeiske organisasjoner som tilbyr ekstern kvalitetssikring, slik som Noklus. 18-20. oktober arrangerer EQALM fagmøte i Lyon, Frankrike, og Noklus er tungt til stede og bidrar med møteledelse, foredrag, poster og deltakelse i arbeidsgrupper.

Fem ansatte representerer Noklus på EQALM fagmøte

120 personer er påmeldt årets fagmøte, og det er 40 flere enn i fjor. De som deltar fra Noklus, er produksjonsleder for kontrollmateriale, Gro Gidske, seksjonsleder for Sykehus- og private laboratorier, Anne Elisabeth Solsvik, forsker/PhD Anne Stavelin, spesialist Ann Helen Kristoffersen og seksjonsleder for Ekstern kvalitetssikring Wenche Iren Bjelkarøy.

Noklus bidrar på fagmøtet i EQALM med møteledelse, foredrag, poster og deltakelse i arbeidsgrupper.

Møteleder på selve fagmøtet
Produksjonsleder for kontrollmateriale i Noklus, Gro Gidske, er styremedlem i EQALM, og skal delta på styremøte i forkant av fagmøtet. I tillegg skal hun delta i EQALM sin arbeidsgruppe for koagulasjon og være møteleder på selve fagmøtet.

Etter å ha vært med i styret i halvannet år, har jeg fått god innsikt i organisasjonen og personene som er involvert. Vi har et spennende faglig program, og jeg gleder meg til både faglig påfyll og til å treffe personer som jobber i de andre europeiske organisasjonene.

Presentasjon av programmet NOPAM - Noklus Patient Median
Seksjonsleder for Sykehus- og private laboratorier, Anne Elisabeth Solsvik, vil presentere Noklus sitt nye program - Noklus Patient Median (NOPAM), som etter planen skal være klart til å tas i bruk mot slutten av 2023. Programmet vil erstatte det internasjonale Percentiler- og Flagger-programmet, som har over 100 deltakere over hele verden, og som er et verktøy for å overvåke analysekvalitet for rundt 40 ulike analyser i medisinske laboratorier. 

Det nye programmet, Noklus Patient Median (NOPAM) vil få mange nye funksjoner, og vil bli et viktig verktøy for laboratorier i Norge og ellers i verden. Det blir mer dynamisk enn Percentiler og Flagger, og vil tilby daglig monitorering.

Poster av Noklus Patient Median (NOPAM)
Anne Elisabeth Solsvik har også laget en poster om programmet NOPAM, som vil bli presentert i området utenfor møtesalene. Medforfatterne til posteren er Pernille Fauskanger, Anne Vegard Stavelin, Eva Rønneseth, Mette Christophersen Tollånes, Sverre Sandberg (alle Noklus), og István Juhos og András Gelányi (EQALITY-group).

Foredrag
Forsker/PhD, Anne Stavelin, skal holde foredrag om hvordan de ulike europeiske organisasjonene tilbyr hjelp og rådgiving ovenfor sine deltakere. Foredraget er basert på en undersøkelse som ble sendt til alle EQALM sine medlemsorganisasjoner. Hun skal i tillegg være gruppeleder i diskusjonen om hvordan organisasjonene utfører statistiske beregninger, og hvordan de tester om kontrollmaterialene er pasientlike. Anne skal også delta på møte i EQALM sin arbeidsgruppe i koagulasjon.

Arbeidsgruppe
Spesialist Ann Helen Kristoffersen er leder av EQALM arbeidsgruppen for koagulasjon. Hun skal delta på styremøtet i den vitenskapelige komiteen i forkant av fagmøtet, og lede det årlige symposiet for arbeidsgruppen. I symposiet presenteres resultater fra spørreundersøkelsen gjennomført av arbeidsgruppen i 2022, der de undersøkte hvordan europeiske sykehus håndterer koagulasjonsprøver som inneholder hemolyse, ikterus eller lipemi (faktorer som kan gi falsk for høye eller for lave prøvesvar). 34 norske sykehus deltok i undersøkelsen, og disse vil få tilsendt resultatrapporten i etterkant av EQALM møtet. Resultatene planlegges publisert neste år.

Her finner du mer informasjon om EQALMS fagmøte - www.eqalm.org

Sist oppdatert: 17.10.2023 12:18:01