Ny SKUP-rapport: cobas pulse for måling av glukose

Ny SKUP-rapport: cobas pulse for måling av glukose

Publisert 22. november 2023 - oppdatert 29. november 2023

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport: SKUP/2023/130. Rapporten er fra utprøvingen av cobas pulse, et instrument for måling av glukose. Cobas pulse er produsert av Roche Diagnostics GmbH og er beregnet for bruk av helsepersonell både på sykehus og i primærhelsetjenesten. 

Objektiv vurdering

Erfarent helsepersonell fra ett sykehuslaboratorium, i tillegg til helsepersonell ved to legekontor, har deltatt i utprøvingen av cobas pulse, og rapporten gir en objektiv vurdering av analysekvaliteten og brukervennligheten til instrumentet.

Utprøvingen ble utført med kapillære fullblodsprøver, men andre prøvematerialer kan også benyttes på instrumentet.

SKUPs hjemmeside finner du rapporten og et kort sammendrag fra utprøvingen både på engelsk og på norsk: Til rapport og sammendrag

Her finner du også nyheter om oppstart av utprøvinger og andre publiserte SKUP-rapporter.

Sist oppdatert: 29.11.2023 10:47:54