Diabetesregisteret, elektronisk spørreskjema

Spørreundersøkelse til personer med diabetes

Publisert 19. oktober 2022 - oppdatert 19. oktober 2022

Norsk diabetesregister for voksne sender i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes. Spørreskjemaet sendes via Helsenorge eller Digipost, og det er frivillig å svare på denne.

Hva brukes dataene til?

Data i registeret brukes til å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret danner også et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.

Her kan du lese mer om Norsk diabetesregister for voksne.

Sist oppdatert: 19.10.2022 13:03:01