Prestisjetung pris til Sverre Sandberg

Prestisjetung pris til Sverre Sandberg - EFLM Award for Scientific Achievements in Laboratory Medicine

Publisert 21. april 2022 - oppdatert 21. april 2022

På bildet fra venstre: Dr. Benjamin Lilienfeld fra Roche Diagnostics International, leder i Noklus, Sverre Sandberg, og president i EFLM, Tomris Ozben.

Prisen er den høyeste utmerkelsen en kan få innen laboratoriemedisin i Europa, og Sverre Sandberg er svært glad for anerkjennelsen. "Det betyr mye å få denne prisen etter 40 år i laboratoriemedisinens tjeneste", sier Sandberg. Prisen ble delt ut under åpningsseremonien til EuroMedLab kongressen i München som gikk av stabelen 10.-14. april.

Komiteen med lovord om Sverre Sandberg

I statuttene for tildeling av prisen står det at den tildeles en person som har kommet med viktige bidrag og nytenkning innen fagfeltet medisinsk biokjemi og laboratoriemedisin. Videre får Sverre Sandberg følgende attest: "Komiteen har satt pris på Sverre Sandbergs omfattende ekspertise og kunnskap innenfor evidensbasert laboratoriemedisin, pasientnær analysering, kvalitetssikring av hele prøveprosessen, inkludert preanalyse, analyse og postanalyse, biologisk variasjon, analytiske kvalitetsmål, ekstern kvalitetsvurdering, diabetes mellitus og porfyri i årenes løp og frem til i dag."

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) ble grunnlagt i 2007 og har som formål å samle nasjonale foreninger for klinisk kjemi og laboratoriemedisin og å skape en plattform for alle europeiske spesialister i laboratoriemedisin. Sverre Sandberg var selv president for EFLM i perioden 2016–18.

Litt om Sandbergs bakgrunn

Sverre Sandberg tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1975, doktorgraden i 1982 og ble godkjent spesialist i medisinsk biokjemi i 1984. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) så dagens lys i 1992, mye takket være Sverre Sandberg.

Bakgrunnen for opprettelsen var at det kom frem at kvaliteten på laboratorieanalyser utført ved ulike legekontor rundt om i landet, var av svært varierende kvalitet.

Legeforeningen kom på banen, og tok initiativ til å opprette et fond for å sikre bedre kvalitet på laboratorievirksomheten utenfor sykehus. Dette var starten på Noklus.

Med Sverre Sandberg ved roret har Noklus vokst seg stor, og kan i år feire 30-årsjubileum. Noklus skal sørge for at alle laboratorieprøver i Norge, fra hjemmetjeneste til høyspesialisert medisin, viser riktige verdier. I dag har vi et opplegg for dette for legekontor, sykehjem, sykehus og foreløpig halvparten av landets hjemmetjenester.

Høster stor internasjonal anerkjennelse

I tillegg til å ha ledet Noklus i snart 30 år, har Sverre Sandberg drevet med forskning, og vært veileder for doktorgradsstudenter. Han er også en etterspurt foredragsholder over hele verden innenfor sitt fagfelt, og har vært hovedforfatter og medforfatter i utallige artikler publisert i anerkjente tidsskrift.

Vi i Noklus er stolte over å ha en leder som har satt og fortsatt setter et stort fotavtrykk innenfor fagfeltet medisinsk biokjemi og laboratoriemedisin, og vi gratulerer Sverre Sandberg med prisen!

Sist oppdatert: 21.04.2022 07:56:06