Vintermøte 2020

Årets vintermøte arrangeres i Bergen

Publisert 5. februar 2020 - oppdatert 10. februar 2020

Noklus sitt årlige vintermøte er lagt til Bergen, og 5.-6. februar samles ansatte fra hele landet for faglig påfyll. Dette er en samling der kolleger møtes og deler erfaringer, oppdaterer seg faglig og gir hverandre råd og inspirasjon til for eksempel arrangering av kurs.

Påfyll av faglig kunnskap

Et av temaene som står på programmet er "Blod i feces", da dette er valgt ut som årets tema i Noklus. Vi får blant annet en oppdatering på screeningprogrammet som etableres i Norge.

I tillegg skal vi få høre nytt om retningslinjer for svangerskapsdiabetes, og vi skal få tips til hvordan vi skal forholde oss til forskjeller i prøvesvar mellom pasientnære instrumenter og sykehuslaboratorier. 

Av andre faglige innlegg som står på programmet kan vi nevne "Pasientnær HbA1c analyse - bedre regulert type 2 diabetes". 

En hel dag med veiledning

Torsdag er viet til temaet "Veiledning", og da er det Sidsel Tveiten som skal hjelpe oss til å bli bedre i dette viktige emnet. Tveiten har lang erfaring med veiledning, hun har undervist i temaet og hun har skrevet lærebøker. Hennes doktorgrad fra 2006 fokuserer på veiledning i kommunehelsetjenesten. Dette blir en inspirerende dag for oss, og kanskje særlig for laboratoriekonsulentene som gir råd til og arrangerer kurs og undervisning for deltakerne våre. 

Sist oppdatert: 10.02.2020 21:12:34