Siste fase i hjemmetjenesteprosjektet er i gang

Siste fase i hjemmetjenesteprosjektet er i gang

Publisert 14. februar 2024 - oppdatert 15. februar 2024

Arbeidet med å rulle ut tilbudet om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus til alle landets hjemmetjenesteenheter startet i 2015. Nå er det hjemmetjenester i tidligere Hordaland (unntatt Sunnhordland), og Akershus (Follo og Romerike) som får tilbud om kvalitetsforbedring av sin laboratorievirksomhet.

Bakgrunn

Hjemmetjenesteprosjektet er et pågående prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, og er finansiert over bevilgninger på statsbudsjettet. Målet er at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i hele Norge kvalitetssikres, og at de som skal utføre laboratoriearbeidet har den nødvendige kompetansen.

Prosjektet startet i 2015, og ved utgangen av 2023 deltok 84 % av alle hjemmetjenesteenheter i 17 av 19 fylker. Nå er vi på oppløpssiden med dette prosjektet, og de siste hjemmetjenesteenhetene som skal få dette tilbudet, befinner seg i kommuner i Vestland og Akershus.

Noklus Bergen og Noklus Lørenskog er allerede i gang

Laboratorierådgiverne ved Noklus-kontoret i Bergen og Lørenskog er allerede i gang med å kontakte kommunene i gamle Hordaland fylke (unntatt Sunnhordland) og i Viken for å avtale møter og for å kartlegge laboratorievirksomheten i de ulike hjemmetjenesteenhetene. Vanligvis går første halvår med til samtaler og kartlegging, dernest vil de hjemmetjenesteenhetene som tar imot tilbudet, få veiledning, kurs og oppfølging ved deltakelse i eksterne kontrollanalyser. Leder for hjemmetjenesteprosjektet, Siri Fauli, er optimistisk og tror kommunene vil ta imot tilbudet, noe som også er anbefalt kommunene fra Helsedirektoratets side.

"Nå har vi jo sett hvordan andre kommuner har stilt seg til prosjektet, så vi har god tro på at også de resterende kommunene i Vestland og Viken vil se positivt på tilbudet. Det er jo motiverende for de ansatte innen hjemmetjenesten å få tilbud om å øke sin kompetanse, og så vil jo dette komme pasientene til gode. En vinn-vinn-situasjon, tenker jeg."

Hva får hjemmetjenesten tilbud om?

  • Lokalt kurs og veiledning i laboratoriearbeid 
  • Oppdaterte analyseprosedyrer, e-læringkurs og informasjon om analyseutstyr
  • Kvaliteten på analysevirksomheten følges jevnlig. Det gis tilbakemelding på resultatet og bistand ved behov til å bedre kvaliteten
  • Hjelpemidler til å holde oversikt over de ansattes kompetanse i laboratoriearbeid.

Behovet for å delta i et kvalitetssystem vil alltid være til stede

Selv om man får luket bort grunnleggende feil, dukker det stadig opp nye problemstillinger. Så behovet for å delta i et kvalitetssystem vil alltid være til stede. I tillegg er det mange ansatte og stor turnover blant personalet innen hjemmetjenesten, noe som fører til et kontinuerlig behov for opplæring.  Derfor er det gledelig at deltakere som får tilbud om to års statsfinansiert deltakelse, som oftest fortsetter som deltakere i Noklus til selvkost når de to årene er passert.

Vi må huske at dette til syvende og sist handler om pasienten. Legene må kunne stole på prøvesvaret, slik at de kan stille rett diagnose, og gi rett behandling og oppfølging.

Her kan du lese mer om hjemmetjenesteprosjektet.

Sist oppdatert: 15.02.2024 10:16:28