Månedens tema, februar 2024

Månedens tema, februar: "Rett svar til rett pasient"

Publisert 1. februar 2024 - oppdatert 1. februar 2024

Hvordan sikrer dere at prøveresultatet registreres på rett pasient? 
Gode rutiner for overføring av prøvesvar til pasientens journal er viktig for å sikre den postanalytiske delen av en prøveprosess. Vi oppfordrer dere til å legge inn pasientopplysninger i analyseinstrumenter der det er mulig, for å sikre rett svar på rett pasient! 

En prøveprosess starter med at prøve bestilles. Deretter må det gjerne gjøres noen pasientforberedelser, prøven blir tatt og den blir analysert. Feil kan skje i alle deler av prosessen. Men er risikoen for å gjøre feil over når prøveresultatet lyser på skjermen? Nei, det er den nok ikke. "Månedens tema" handler om korrekt rapportering av prøveresultat. 

Vi må ha fokus på den postanalytiske delen av prøveprosessen også. Det er viktig at prøvesvaret registreres på rett person, og dette kan for eksempel sikres ved å legge inn pasientopplysninger i analyseinstrumentet. 

Hvordan er rutinene på din arbeidsplass? 

Her kan du skrive ut Månedens plakat.

Sist oppdatert: 01.02.2024 00:05:02