Ingen bevilgning i revidert statsbudsjett

Fortsatt ingen bevilgning i revidert statsbudsjett

Publisert 12. mai 2022 - oppdatert 12. mai 2022

Foto: Shutterstock/Noklus

I statsbudsjettet for 2022 ble bevilgningen på 7,8 mill. kroner til hjemmetjenesteprosjektet avviklet. Til tross for mye aktivitet både fra interne krefter i Noklus og våre mange støttespillere, førte det ikke til endring i det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. Vi fortsetter dermed å jobbe videre for å få inn igjen bevilgningen i statsbudsjettet for 2023.

Bakgrunn for hjemmetjenesteprosjektet

Det analyseres mer og mer pasientprøver i hjemmetjenesten. En kartlegging som Noklus gjennomførte i 2014-2015 viste at denne laboratorievirksomheten i liten grad var kvalitetssikret. Behovet for Noklus sine tjenester i hjemmetjenesten var absolutt til stede, og dermed startet hjemmetjenesteprosjektet.  

Målet i prosjektet har vært å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statlig finansiert deltakelse i Noklus, før overgang til deltakelse til selvkost, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret.

Hjemmetjenesteprosjektet har så langt vært en suksess ved at de fleste hjemmetjenesteenheter deltar videre til selvkost i de fylkene Noklus har gitt tjenester i den toårige gratisperioden.

Avviklet bevilgning gir stor nasjonal ulikhet

Erfaring fra arbeidet med hjemmetjenesten er at før Noklus starter arbeidet lokalt, er det en manglende forståelse i kommunal ledelse for at det er et kompetansebehov innen det laboratoriefaglige, og hvor viktig denne kompetansen er for pasientsikkerhet og behandling.

Noklus har også erfaring med at tilbud om deltakelse til selvkost uten en forutgående gratisperiode, innebærer at det kun er en mindre andel og de mest motiverte som deltar.

Konsekvensen av avviklet bevilgning er at prosjektet er stoppet før hele landet har fått mulighet til å delta. Deler av landet vil dermed ikke få kvalitetsforbedret laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten, noe som vil gi stor nasjonal ulikhet i kvaliteten i de kommunale helsetjenestene. Dette er ikke i tråd med Hurdalsplattformen, der det blant annet står at regjeringen vil sikre gode og likeverdige helsetjenester i hele landet.

Fylkene som ikke vil motta tilbud fra Noklus

Uten bevilgningen vil 5 av 19 tidligere fylker ikke motta noen subsidiert kompetanseheving på hjemmetjenestens laboratorievirksomhet. Hjemmetjenesten i Hedmark, Oppland, Finnmark, Hordaland og Akershus har ennå ikke mottatt tilbud om toårig gratis periode, og vil dermed ikke få tilbud ved avviklet bevilgning.

Støtte fra flere organisasjoner

Noklus har opplevd bred støtte fra organisasjoner som er kjent med hjemmetjenesteprosjektet. Diabetesforbundet, Fagforbundet, Landsforeningen for hjerte – og lungesyke (LHL), Legeforeningen, NITO, Pensjonistforbundet og Helsesekretærforbundet i Delta støtter saken.

 

 

Sist oppdatert: 12.05.2022 11:18:47