Tett oppfølging av hjemmetjenesten i koronaåret 2020

Tett oppfølging av hjemmetjenesten i koronaåret 2020

Publisert 16. mars 2021 - oppdatert 17. mars 2021

Til tross for pandemien som traff Norge for drøyt et år siden, har Noklus hatt tett kontakt med de 354 hjemmetjeneste-enhetene som er deltakere i Noklus. I tillegg til at 110 besøk ble gjennomført, ble det gitt 741 oppfølginger via e-post eller telefonmøter. Til sammen cirka 1000 deltakere deltok på 116 lokale kurs.

Kursaktivitet i koronaåret 2020

Sammenlignet med 2019 ble det i koronaåret 2020 avviklet halvparten så mange fysiske kurs. Kursene for hjemmetjenesten hadde i snitt en varighet på tre timer. Grunnet koronasituasjonen ble det etter mars 2020 mange kurs med kun fem deltakere. Men vi hadde et ess i ermet: Vi var allerede godt i gang med å oppdatere og gjøre eksisterende e-læringskurs mer brukervennlige. I tillegg var nye kurs på trappene (CRP, urinveisinfeksjon), og koronasituasjonen gjorde at vi måtte kaste oss rundt og lage e-læringskurs om covid-19. I et år da vi reduserte aktiviteten med fysiske kurs, ble tilbudet med e-læringskurs et fint supplement i læringsporteføljen til våre deltakere.

Populære e-læringskurs 

E-læringskursene våre dekker temaene blodprøvetaking, både kapillær og venøs, og et eget kurs om kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. I tillegg har vi et kurs som omhandler CRP, og to kurs om urinprøver; "Urinveisinfeksjon og laboratorieundersøkelser" og "Andre urinundersøkelser". Kursene kan tas når det passer driften, og vi kan se at dette har vært et kjærkomment og populært tilbud. Hele 25 910 e-læringskurs ble gjennomført i fjor, av disse var 1750 kurs gjennomført i hjemmetjenesten. I tillegg er også en andel av de 6320 kursene registrert på sykehjem gjennomført av medarbeidere i hjemmetjenesten.

Digitale kurs – webinarer

Noklus bruker også webinarer for å imøtekomme deltakernes behov for oppfølging. For eksempel ble det i Buskerud nylig gjennomført tre dager med webinarer, med de samme fire forelesningene hver dag. Alle hjemmetjeneste-enhetene i seks kommuner ble inviterte. For å få med flest mulig ansatte, kunne de delta den dagen som passet best for dem og driften. De kunne velge å delta på de forelesningene som var mest interessante for dem. Laboratoriekonsulentene i Buskerud fikk veldig positive tilbakemeldinger på dette opplegget.

Antall deltakere fra hjemmetjenesten øker år for år

Antall deltakere fra hjemmetjenesten øker jevnt og trutt, og vi har per nå 354 deltakere fra hjemmetjenesten. Av disse enhetene deltar 203 til selvkost. I tillegg er mange enheter inkludert i deltakelsen for sykehjem som de er samlokaliserte med. Hjemmetjeneste-enheter i 11 av landets 19 tidligere fylker har fått tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus. I tillegg starter Noklus nå å tilby hjemmetjeneste-enheter statlig finansiert deltakelse i det som tidligere var Aust-Agder, Oslo og Vestfold fylker.

 

Oversikt over fylker der hjemmetjenester har fått tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus - fylkene omtales som før regionreformen:

  • Nordland, Sogn og Fjordane, Østfold (2016-2018)
  • Agder (vest) og Rogaland inkludert sør i Hordaland (2017-2019)
  • Troms, Trøndelag (sør), Møre og Romsdal, Telemark (2018-2020)
  • Trøndelag (nord), Buskerud/Asker og Bærum (2019-2021)
  • Agder (aust), Vestfold, Oslo (2021-2023)

 

 

 

Sist oppdatert: 17.03.2021 08:27:43