Reviderte retningslinjer ved diagnostikk av diabetes

Reviderte retningslinjer åpner for bruk av enkelte PNA-instrumenter ved diagnostikk av diabetes

Publisert 1. mars 2021 - oppdatert 3. august 2023

Bruk av pasientnære analyseinstrumenter (PNA) ved diagnostikk av svangerskapsdiabetes og diabetes har tidligere blitt frarådet, da kvaliteten på instrumentene ikke har vært god nok til dette formålet. I Helsedirektoratets reviderte retningslinjer åpner man nå for bruk av enkelte PNA-instrumenter for lokal analysering av glukose i diagnostisk sammenheng. Disse instrumentene bør være anbefalt av Noklus.

Diagnostikk krever presise og riktige svar

Diagnostikk av bl.a. svangerskapsdiabetes baserer seg på analysering av glukose. Riktig prøvetaking, gjennomføring av glukosebelastning og analysering av glukose er helt sentralt for å stille korrekt diagnose. Manglende kvalitet på PNA-instrumenter har i mange år begrenset deres diagnostiske bruk hvor det trengs presise og riktige prøvesvar. Bruk av PNA-instrumenter ved diagnostikk av diabetes har derfor vært frarådet, men dette er nå i ferd med å endre seg.

Noklus har fulgt nøye med på kvaliteten av PNA-instrumentene

Ifølge leder i Noklus, Sverre Sandberg, har Noklus i mange år fulgt nøye med på utviklingen av PNA-instrumenters kvalitet. "Resultater fra utsendelser av ekstern kvalitetskontroll viser at videreutvikling av metoder og instrumenter har ført til forbedret kvalitet", sier Sandberg. 

"Dette har resultert i at enkelte PNA-instrumenter nå kan egne seg for analysering av glukose ved diagnostikk av svangerskapsdiabetes og av diabetes når hemoglobin A1c ikke kan brukes", konkluderer Sverre Sandberg. Noklus kan nå, i motsetning til de fleste andre land, anbefale bruk av enkelte instrumenter til diagnostikk fordi vi har et system med god ekstern kvalitetskontroll og oppfølging av deltakere vha. laboratoriekonsulenter. Oversikt over PNA-instrumentene som oppfyller kvalitetsmålet for diagnostisk bruk vil bli kontinuerlig oppdatert på Noklus sin hjemmeside.

Helsedirektoratet med reviderte retningslinjer

Basert på Noklus sin vurdering har Helsedirektoratet revidert gjeldende retningslinje for diagnostikk av svangerskapsdiabetes og diabetes. Sverre Sandberg er fornøyd med at de reviderte retningslinjene åpner for bruk av enkelte PNA-instrumenter for lokal analysering av glukose i diagnostisk sammenheng. Det anbefales god analysekvalitet både for å kunne bruke PNA-instrumenter og for rutineinstrumenter på større laboratorier dersom resultatet skal brukes diagnostisk. Og analysekvaliteten bør kunne dokumenteres.

Dette er de nye nasjonale anbefalingene til analysekvalitet for glukose ved diagnostikk av svangerskapsdiabetes og diabetes

  1. PNA-instrumenter som skal brukes diagnostisk, bør være anbefalt av Noklus.
  2. a) Resultat ved analyse av ekstern kvalitetskontroll for disse instrumentene bør være «meget god» i diagnostisk relevant område.
    b) I spesialisthelsetjenesten bør ekstern kvalitetskontroll utført på de store rutineinstrumentene ikke avvike mer enn ± 7,5 % fra fasit satt med referansemetode i diagnostisk relevant område.
  3. Det bør kunne dokumenteres en dag-til-dag variasjonskoeffisient (CV) for intern kvalitetskontroll ≤ 2,5 %.

Anbefaling av prøvetakingsrør til forsendelse av prøver

Dersom prøver skal sendes for analysering av glukose, anbefaler Noklus bruk av egnete prøvetakingsrør for glukose ved diagnostikk av svangerskapsdiabetes og diabetes. Riktig tidspunkt for sentrifugering er veldig viktig pga. pågående glykolyse ved henstand etter prøvetaking. Det anbefales trombinrør som første valg.

Her har vi samlet all informasjon om de nasjonale anbefalingene - Diagnostikk av diabetes

Sist oppdatert: 03.08.2023 10:15:10