Månedens tema, mars 2021

Månedens tema, mars: "Ny anbefaling vedrørende glukoseinstrumenter "

Publisert 1. mars 2021 - oppdatert 1. mars 2021

Denne måneden har vi fullt fokus på glukose og de nye anbefalingene vedrørende glukoseinstrumenter til bruk i diagnostikk. Helsedirektoratets reviderte retningslinje for diabetes åpner for bruk av enkelte pasientnære analyseinstrumenter ved diagnostikk av diabetes. "Månedens tema"-plakat viser hvor dere finner samlet informasjon om de nye anbefalingene.

Diagnostikk krever analyseinstrumenter med god analysekvalitet

Diagnostikk av blant annet svangerskapsdiabetes baserer seg på analysering av glukose. Riktig prøvetaking, gjennomføring av glukosebelastning og analysering av glukose er helt sentralt for å stille korrekt diagnose. Manglende kvalitet på pasientnære analyseinstrumenter (PNA) har i mange år begrenset deres diagnostiske bruk hvor det trengs presise og riktige prøvesvar. Bruk av PNA-instrumenter ved diagnostikk av diabetes og svangerskapsdiabetes har derfor vært frarådet.

Noklus har oversikt over instrumenter som kan anbefales til diagnostikk

Fra 1. mars 2021 er det åpnet opp for at enkelte PNA-instrumenter kan benyttes ved måling av glukose i forbindelse med diagnostikk av diabetes og svangerskapsdiabetes. Det forutsettes at instrumentene som benyttes til dette har god analysekvalitet. Noklus har, på anmodning fra Helsedirektoratet, utarbeidet en anbefaling til analysekvalitet som skal sikre korrekt diagnostikk. Under den nye menyknappen på hjemmesiden vår er disse anbefalingene, inkludert liste over instrumenter som kan benyttes, lagt ut. 


Heng opp "Månedens tema"-plakat for å minne deg selv og dine kolleger på at det er kommet noe nytt, og for å minne om hvor du finner samlet informasjon om dette på hjemmesiden vår! 

Skriv ut "Månedens tema"-plakat for mars: Ny anbefaling vedrørende glukoseinstrumenter

Sist oppdatert: 01.03.2021 11:36:01