Opplæring av sommervikarer

Er dere i gang med opplæring av sommervikarer?

Publisert 7. juni 2021 - oppdatert 7. juni 2021

Snart er sommervikarene på plass ved blant annet legekontor og sykehjem i hele landet, og mange av dem har mye nytt å sette seg inn i. Opplæring er viktig for sikre faglig forsvarlighet og gjøre dem trygge i jobben. Som deltaker i Noklus har dere tilgang til nyttige hjelpemidler som kan brukes ved opplæring i laboratoriearbeidet.

Ved å logge inn på "Min side" finner dere flere nyttige hjelpemidler nå som ferievikarene gjør sitt inntog. Hva med å dele ut opplæringsplanen til dem, og gi dem ansvar for egen læring? 

Vi gir dere her en oversikt over hvordan dere kan nytte det som ligger på "Min side". 

Opplæringsplan

Under menyknappen "Opplæring og kompetanse. Dokumenter" finner dere en opplæringsplan i laboratoriearbeid. Dette er en systematisk plan over hva nyansatte bør gjennom, og det blir en dokumentasjon på kompetansen ved at man signerer og daterer. Det som den nyansatte trenger av e-læringskurs og prosedyrer, finnes på "Min side". Leder kan dermed gi den nyansatte ansvar for egen læring og utfylling av planen, men må selvsagt planlegge for at den nye får praktisk trening med en erfaren kollega. 

Gjør som cirka 40 % av våre deltakere allerede har gjort:
Last ned opplæringsplanen fra "Min side". 


E-læringskurs

Noklus sine e-læringskurs består av både teori, filmer og pasienthistorier der kursdeltaker må svare på spørsmål underveis. Vi har ulike kurs for ulike målgrupper, og tema for kursene er venøs og kapillær blodprøvetaking, CRP, laboratorieprøver og prøvetaking ved covid-19, urinveisinfeksjon og laboratorieundersøkelser, samt kurset "Kvalitetsarbeid". 

Kursene ligger under menyknappen "E-læringskurs" og den som skal ta kurset må først legge inn sin egen e-postadresse før alle kursene blir synlige. Etter gjennomført og bestått kurs får deltaker tilsendt kursbevis. Dette blir også liggende i "Kursbevis arkiv" slik at deltaker finner det igjen ved neste innlogging. 

Laboratorieprosedyrer

Før en starter med analysering av pasientprøver, bør det være et minimumskrav at ansatt har lest gjennom prosedyren for aktuelle analyseinstrumenter. Oversiktlige prosedyrer til de fleste analyseinstrumenter finner dere under menyknappen "Laboratorieprosedyrer", i kapittel for aktuell analyse. Når den nyansatte har lest gjennom prosedyren, må det legges til rette for at vedkommende får analysere intern analytisk kvalitetskontroll, og deretter pasientprøve med en erfaren kollega. 

I tillegg til disse analyseprosedyrene har vi også prosedyrer for blod- og urinprøvetaking og om analytiske kvalitetskontroller. Det finnes også egne teorikapitler om den kliniske bruken av pasientnære analyser og laboratoriearbeid generelt. 

Vinn-vinn-situasjon

Ved å ta i bruk opplæringsplanen og gjennomføre de e-læringskurs og lese de prosedyrer som er aktuelle, vil sommervikarene kunne ta ansvar for egen læring og være rustet til å ta fatt på laboratoriearbeidet. Leder får dokumentasjon på gjennomgått kompetanse. Og sist, men ikke minst, pasientsikkerheten blir ivaretatt. 

Sist oppdatert: 07.06.2021 15:14:13