Norsk diabetesregister for voksne - ledig stilling som statistiker

Ledig stilling som statistiker - prosjektstilling 50 %

Publisert 22. januar 2021 - oppdatert 22. januar 2021

Diabetesregisteret for voksne har ledig en 50 % prosjektstilling som statistiker, med varighet i ett år og mulighet for forlengelse. Vi søker en engasjert medarbeider med sterke analytiske evner, interesse for helsedata og god formidlingsevne.

Norsk diabetesregister for voksne

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister som ble opprettet i 2006. Hensikten er først og fremst å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret vil også danne et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer. Den daglige driften av registeret er lagt til Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus). Arbeidssted vil være ved Noklus hovedkontor i Bergen.

Arbeidsoppgaver vil være: 

- Datauttrekk fra Norsk diabetesregister for voksne
- Analyse av helseregisterdata
- Kvalitetssikring av helseregisterdata
- Utarbeiding av statistikk til interne og eksterne brukere
- Delta i kvalitetsforbedrings- og forskningsprosjekter

Vi bruker webcruiter ved stillingsannonser, og her finner du mer informasjon om stillingen, samt mulighet for å legge inn søknad. Søknadsfrist er 5. februar 2021.

Statistiker - ett års 50 % prosjektstilling med mulighet til forlengelse - Norsk diabetesregister for voksne

Sist oppdatert: 22.01.2021 13:12:09