Landskonferanse 2020

Noklus gjennomfører sin årlige landskonferanse

Publisert 10. september 2020 - oppdatert 10. september 2020

Etter nøye vurderinger for og i mot har Noklus valgt å avholde sin årlige samling av ansatte ved hovedkontor og lokale kontorer. Forholdene for godt smittevern er lagt til rette og alle smitteverntiltak følges nøye når Noklus samles for faglig påfyll. 

Covid-19 på programmet

Årets landskonferanse arrangeres i Ålesund, og på det faglige programmet står naturligvis temaet covid-19. Mikrobiolog Pål Arne Jenum skal ha et innlegg om virus, der covid-19 blir spesielt omtalt. I tillegg vil overlege Mette Tollånes snakke om diagnostikk av covid-19, og hun vil fortelle oss om de ulike testene og hva de sier oss. Tollånes ledet utprøvingen av de ulike hurtigtestene som Noklus har arbeidet med de siste månedene, og hun vil dele erfaringer og resultater fra utprøvingen. 

Gruppen for Årets tema presenterer sine erfaringer 

Årets tema i Noklus er "Blod i avføring", og landskonferansen er en viktig arena der gruppen for Årets tema kan presentere det de har jobbet med. Det vil være flere innlegg som omhandler dette temaet, og vi vil blant annet få høre om pre- og postanalytiske faktorer ved test for blod i avføring. Det vil også være både innlegg og diskusjon i forhold til tolkning av analyseresultater fra Hemofec og hhv. kvalitative og kvantitative iFOB-metoder. 

Som desentralisert organisasjon er det viktig å møtes

Noklus er en desentralisert organisasjon der det skjer mye aktivitet på flere fronter. Det er derfor viktig å samles og dele erfaringer og informasjon om det som skjer i organisasjonen. Programmet bærer også preg av dette. Vi får blant annet informasjon om prosjekter som er rettet mot sykehus- og private laboratorier, aktuelle saker i forhold til akkreditering av våre kontrollprogrammer og trender i analysekvalitet for utvalgte analyser. 

En viktig post på programmet er også hvilke erfaringer vi har gjort oss i denne perioden når vi har hatt begrenset mulighet til å reise rundt til våre deltakere. Laboratoriekonsulentene vil dele erfaringer om hvordan kontakten med deltakerne har vært de siste månedene, og det vil også fokuseres på hvordan vi kan ta i bruk nye måter å formidle på. 

Møtevirksomheten har, som hos alle andre, vært flyttet over på digitale plattformer den siste tiden. Vi har god erfaring med digitale møter, også fra før pandemien, men ikke alt kan løses over Teams og Skype. Så selv om det blir en annerledes konferanse i år, ser vi fram til å møtes igjen for å utveksle erfaringer og inspirere hverandre til videre samarbeid med både hverandre og våre deltakere. 

Sist oppdatert: 10.09.2020 10:28:56