Nytt e-læringskurs, covid-19

Covid-19 - tema for vårt nye e-læringskurs

Hilde-Kristin Rondestveit, 25. juni 2020 - oppdatert, 20. august 2020

Vi lanserer i dag et helt nytt e-læringskurs som fokuserer på laboratorieprøver ved covid-19. Målgruppe for kurset er først og fremst leger, men alle deltakere i Noklus har tilgang til kurset. 

E-læringskurs er blitt mer aktuelt i dagens situasjon

Laboratorieprøver har en sentral rolle i helsetjenesten sin håndtering av pandemien med covid-19. På grunn av smittevernhensyn er bruk av e-læringskurs i opplæringsøyemed nå svært aktuelt.  

Noklus har derfor utarbeidet et e-læringskurs om bruk av laboratorieprøver ved covid-19. Kurset drøfter praktisk bruk av både PCR-test for SARS-CoV2 og serologiske tester for covid-19.

Kurset er søkt godkjent for leger

Målgruppe for kurset er først og fremst allmennleger og sykehjemsleger. I tillegg vil kurset også være nyttig for leger med smittevernoppgaver, som kommuneoverleger. Kurset er søkt godkjent som to timers valgfritt kurs til spesialiteten allmennmedisin og kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin.

E-læringskursene er samlet på "Min side" 

Kurset ligger sammen våre andre e-læringskurs på "Min side". Alle legekontor, sykehjem og andre virksomheter som deltar i Noklus har fått tildelt brukernavn og passord for innlogging på "Min side", og dette må brukes for å få tilgang til kursene. 

 

Sist oppdatert: 20.08.2020 15.26.33